Dit weekend wijdt Jalta zich aan de recente gebeurtenissen in Iran. Sinds 28 december 2017 zijn er in talrijke steden hevige protesten uitgebroken waarbij minstens 20 doden zijn gevallen. Analyses in de media duiden de protesten op uiteenlopende wijze. Er wordt gewezen op het gevaar van destabilisatie van de regio wanneer in Iran opnieuw de revolutie uitbreekt. Anderen zien een mogelijk einde van het tijdperk van de Ayatollah’s en het verdwijnen van het grootste bolwerk van de politieke shi’itische islam vooral als bron van hoop.
Jalta schetst in dit feuilleton een genuanceerd beeld door historische achtergronden, historische, geopolitieke, economische, religieuze en ethische aspecten de revue te laten passeren.

  1. De Iraanse Revolutie van 1979 door Ewout Klei.
  2. Atheïsme in Iran door Leon Korteweg.
  3. De film Argo en de gijzeling van de Amerikaanse ambassade
  4. Shi’isme en de 12e imam
  5. Een artikel over de minderheden in Iran (Soennieten, Christenen, aanhangers van Zarathustra, de Bahai) 
  6. Mensenrechten in Iran.