Of het nu gaat om doodvonnissen voor democratische activisten en het martelen van islamcritici, om seksuele intimidatie, mishandeling en drugssmokkel door de prinsen van het Huis Saud en natuurlijk om de meest barbaarse en mensonterende godsdienstwaanzin van de afgelopen eeuwen. Alles wat uit het woestijnkoninkrijk komt, is shit.

Toen eind 2001 de Amerikanen ten strijde trokken tegen Afghanistan, was daar zeker iets voor te zeggen. Al-Qaida, verantwoordelijk voor het bloedbad van 9/11, had er bases en de geestelijk vader van de islamitische terreur, Osama bin Laden, leefde er vrij en ongestoord, beschermd door het afschuwelijke Talibanbewind. Een jaar later misbruikte de maffiose bende rond George W. Bush de aanval op het WTC om Irak binnen te vallen. Een criminele daad van ongebreidelde agressie, gebaseerd op niets dan leugens, waarvan wij nog vandaag de wrange IS-vruchten plukken.

Maar het vreemde was dat het land dat verreweg de meeste verantwoordelijkheid droeg voor de moord op 3000 burgers in New York, volledig buiten schot bleef. Niet alleen was Al-Qaidaleider Bin Laden een Saoedi, vijftien van de negentien kapers van vluchten AA11, AA77, UA93 en UA175 hadden diezelfde nationaliteit. De financiering van de aanslagen kwam bijna volledig uit het Koninkrijk, om nog maar te zwijgen over de ideologie van haat die ten grondslag lag aan de bloedigste aanval ooit op Amerikaans grondgebied.

Wahhabisme en Ferrari’s

Al-Qaida, de Islamitische Staat en handenvol andere islamitische terreurorganisaties kunnen hun stamboom naadloos terugvoeren naar het in de 18e eeuw door Muhammad ibn Abd al-Wahhab ontwikkelde salafisme (vandaar dat de Saoedische staatsideologie ook wel wahhabisme wordt genoemd, hoewel salafisten zelf deze benaming verafschuwen). Stelt u zich dat eens voor: een religieuze ideologie die terug wil naar de normen en waarden van een nogal obscure warlord uit de vroege 7e eeuw en eigenlijk alles wat de mensheid sindsdien heeft bedacht en ontwikkeld van de hand wijst. Althans, in theorie, in de praktijk zijn Ferrari’s, renpaarden en voetbalclubs natuurlijk wel leuke speeltjes.

Deze foto van een vader in Jemen die zijn dode kind wegdraagt na een Saoedische luchtaanval, heeft tot geen enkel protest in de islamitische wereld of het Westen geleid.

Deze foto van een vader in Jemen die zijn dode kind wegdraagt na een Saoedische luchtaanval, heeft tot geen enkel protest in de islamitische wereld of het Westen geleid.

In het christendom wil niemand terug naar de dagen waarin Jezus de aarde bewandelde (of niet, maar laten we dit voor het gemak maar aannemen). De Amish hebben de klok ruwweg aan het eind van de 17e eeuw stilgezet en die worden al door de meeste van hun medechristenen voor volledig krankjorum verklaard. Maar goed, alles wat de normale mens sinds pakweg 635 na Chr. en vooral in de afgelopen paar eeuwen als beschaafd beschouwt, wijst de salafist van de hand: democratie, de gelijkheid van man en vrouw, van homo en hetero, de vrijheid van meningsuiting, van religie, de scheiding van kerk en staat, onafhankelijke rechtspraak, het uitbannen van lijfstraffen, enz., enz., enz.

Bulkend van de oliedollars financieren Saoedi’s in het vrije Westen haattempels waarin elke vrijdagmiddag driftig wordt gezaagd aan de poten van democratie en rechtstaat

Nu zou dat allemaal niet zo erg zijn als deze barbaren hun omnihaat lekker zouden zitten praktiseren in hun tenten diep in de middle of nowhere, maar helaas zijn salafisten zo overtuigd dat hun barbarisme superieur is, dat zij het exporteren over de hele islamitische wereld: van Casablanca tot Kuala Lumpur. En daarbuiten! Bulkend van de oliedollars financieren Saoedi’s en andere Golf-Arabieren ook in het vrije Westen haattempels waarin elke vrijdagmiddag driftig wordt gezaagd aan de poten van democratie en rechtstaat (de beruchtste in Nederland is waarschijnlijk wel de As-Soennahmoskee in Den Haag, maar er staan tientallen, zo niet honderden in heel West-Europa). En al roepen deze moskeeën misschien niet rechtstreeks op tot de jihad en tegen alles dat in hun ogen niet-islamitisch is – dus ook tegen de levenswijze van verreweg de meeste moslims zelf – zij zaaien toch minimaal de ideologische haat waarvan hun voor Al-Qaida en IS rekruterende broeders zo handig gebruik maken.

Seniele al-Saud

Want eerlijk is eerlijk, de ideologische verschillen tussen Al-Qaida, de Islamitische Staat en de leiders van het koninkrijk Saoedi-Arabië zijn met het blote oog nauwelijks waarneembaar. Daarbij gaat het veel meer over wie de macht in handen dient te krijgen dan over de inhoud. Dat de sharia de enige rechtsbron dient te zijn, dat voor vrijheid, gelijkheid en democratie geen plaats is de in islamitische wereld en dat geweld zonder meer geoorloofd is om dit te bereiken, daarover zijn Ayman al-Zawahiri, Abu Bakr al-Baghdadi en welke seniele al-Saud er ook op de troon in Ryad zit, het van harte eens. (Niet toevallig ging het grote schisma binnen de islam, dat tussen soennieten en sjiieten, om een opvolgingskwestie.)

Eerlijk is eerlijk, de ideologische verschillen tussen Al-Qaida, de Islamitische Staat en de leiders van het koninkrijk Saoedi-Arabië zijn met het blote oog nauwelijks waarneembaar

Terug naar 9/11. Natuurlijk vielen de Amerikanen niet Saoedi-Arabië binnen, al was dat land onbetwist de hoofdschuldige in het drama van de Twin Towers. Aan de ene kant omdat dit onverstandig was geweest: de oumma had zich als één man tegen een Westerse aanval op de (waarschijnlijke) geboorteplaats van de islam gekeerd. Maar minstens zo belangrijk waren de economische relaties met het koninkrijk. Dure lobby-, PR- en advocatenkantoren houden met Saoedisch geld Washington in zo’n strakke greep dat de gedachte dat de VS zouden optreden tegen de ware schuldigen van 9/11 bespottelijk was en is. Diezelfde lobbyisten en advocaten zorgen er trouwens voor dat Saoedische prinsen ongestoord vrouwen kunnen aanranden en mishandelen en reken er maar niet op dat Abdel Mohsen Bin Walid Bin Abdulaziz, die in Beiroet werd gepakt voor het smokkelen van twee ton amfetamine en cocaïne, een al te zware straf boven het hoofd hangt. Money talks, bullshit walks.

Mekka en Las Vegas zijn steeds moeilijker van elkaar te onderscheiden...

Mekka en Las Vegas zijn steeds moeilijker van elkaar te onderscheiden…

... in beide steden heerst maar één god: het geld.

… in beide steden heerst maar één god: het geld.

In Saoedi-Arabië zelf liggen de zaken nog veel erger. Ryad gaat ongestoord door met het financieren van jihadistische milities in bijvoorbeeld Syrië en uiteraard wordt het Koninkrijk geen strobreed in de weg gelegd bij het steen voor steen afbreken van buurland Jemen. Niemand die het lijkt te interesseren dat er inmiddels veel meer burgers zijn gedood en schade is aangericht dan bij de Israëlische bombardementen op Gaza vorig jaar. De terreur van de Saoedische luchtmacht is zo intens en willekeurig dat Jemenieten vluchten naar… Somalië! Stelt u zich dat even voor. Hoe erg moet de situatie in Jemen zijn dat zijn inwoners vluchten naar een van de meest door oorlog verwoeste landen op aarde?

Met olie gefinancierde radicalisering

Intussen komt vanuit Saoedi-Arabië zelf het ene bericht van draconische straffen voor non-vergrijpen na het andere. Oppositieleiders die oproepen tot democratische hervormingen krijgen de doodstraf, islamkritische bloggers (hoe mild ook) worden gemarteld, vrouwen of beter gezegd: slavinnen die klagen over misbruik worden ernstig gestraft en zelfs als je als buitenlander denkt van een glaasje wijn te genieten, ben je je leven niet zeker. Waarbij het steeds opvalt hoezeer de methodes van de Saoedi’s als twee druppels kamelenpis lijken op die van de door iedereen zo verfoeide Islamitische Staat: onthoofding, kruisiging, amputatie, steniging… Maar verslaafd als wij Westerlingen zijn aan de smerige, donkere drab (riep daar iemand “anus van de wereld”?) die uit de woestijnaarde vloeit, blijven onze leiders het koninkrijk zien als een waardevolle vriend en bondgenoot. Terwijl (liberaal) rechts toch niet echt gelukkig zou moeten zijn met die door olie gefinancierde fundamentalisering hier en (groen) links alleen al om de verwoestende milieueffecten van oliegebruik de Saoedi’s tot op het bot zou moeten haten.

De combinatie van olierijkdom en religieuze autoriteit zorgt ervoor dat Saoedi-Arabië als terreurexporterende schurkenstaat toch een zetel verwerft in de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties

Maar ja, zij zijn nu eenmaal de hoeders van de “Heilige Plaatsen” en dat maakt hen voor veel islamverliefde Westerse progressievelingen onaantastbaar. Geen erg goede hoeders, overigens, want niet alleen hebben de Saoedi’s Mekka in een soort Las Vegas veranderd (waarbij zij geheel in de stijl van IS de ene na de andere historische schat opblazen), ook nemen de gastheren van de hadj het met de veiligheid van de bezoekende pelgrims niet al te nauw. Die combinatie van olierijkdom en religieuze autoriteit zorgt ervoor dat Saoedi-Arabië als terreurexporterende schurkenstaat een groter gevaar is dan Noord-Korea, maar toch een zetel verwerft in de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties (houdt u dit even in herinnering de volgende keer als een of andere VN-zeurpiet een grote mond opentrekt over de afschuwelijke mensenrechtenschending die ons jaarlijkse kinderfeest is).

Welgemeende fuck-you

Dus, beste Saoedi’s, veel plezier met deze welgemeende fuck-you. En breek mij de bek niet open over Qatar. Dat is zo mogelijk nog erger dan het grote barbaarbuurland. Een landje met nog geen 200.000 inwoners dat zijn ongekende welvaart uitsluitend lijkt te gebruiken om dood, verderf en terreur te zaaien. Vooruit, staat u mij toe de metafoor nog iets verder uit te melken. Als Saudi-Arabië de anus van de wereld is, is Qatar haar ontstoken aambei. Voor beide landen hoop ik van harte dat Matt Damons woorden uit de fantastische film Syriana waarheid worden. Honderd jaar geleden woonden jullie in tenten en hakten jullie elkaars hoofden eraf. Over honderd jaar, wanneer wij eindelijk afkicken van die shit die uit jullie woestijngrond sijpelt, wonen jullie opnieuw in tenten en hakken jullie weer elkaars hoofden eraf. Insha’allah!