De Britse politieke elite stuurt aan op een car crash genaamd No Deal Brexit. Laat het maar gebeuren.

De communis opinio in Europese hoofdsteden was een No Deal Brexit vervelend zou zijn voor de EU27 maar een ramp voor de Britten. Het gevolg ervan is namelijk dat alle verkeer van personen, diensten en kapitaal op slag geen wettelijke basis meer heeft en dus razend gecompliceerd wordt. Verkeer van goederen zou uitsluitend gedekt worden door de meest basale afspraken binnen het importtarievensysteem van de Wereld Handelsorganisatie. De hoogste tarieven die wereldwijd tussen landen gelden, zouden ook voor de goederenhandel tussen VK en EU gelden. Voor sommige goederen is dat nul, maar voor veel goederen is het een tarief tot 100%. En voor bepaalde goederen zou de handel zelfs onmogelijk worden (Brits lamsvlees komt dan bijvoorbeeld de EU27 niet meer in).

Nog erger dan deze tarieven zijn de non-tarifaire belemmeringen die opeens zouden bestaan. De Interne Markt is feitelijk een groot Europees wettelijk stelsel dat al dat soort belemmeringen tussen lidstaten wegneemt. Door zichzelf uit die gezamenlijke binnenmarkt te halen, zorgt het VK ervoor dat Britse bedrijven opeens aan een reeks nieuwe administratieve verplichtingen moeten voldoen voordat ze uberhaupt goederen mogen uitvoeren naar de EU. Ze zullen bijvoorbeeld opeens voor elke lading een douaneformulier moeten invullen, en voor elke vrachtwagen die naar het continent (of de Ierse Republiek) gaat een vergunning moeten aanvragen. Waarbij het verre van zeker is dat ze die krijgen, want het aantal vergunningen voor non-EU vrachtwagens is nu eenmaal beperkt, en de Britten zijn helaas niet de enigen die zo’n vergunning zouden willen hebben. In plaats van 20.000 vrachtwagens per dag zouden er daardoor op slag nog maar maximaal 2000 per dag naar het continent kunnen. De vrachtwagens die wel een vergunning krijgen, zullen bovendien steeksproefgewijs ook aan controles worden onderworpen, zodat er in elk geval in de beginmaanden onvermijdelijk enorme files bij alle Britse uitvoerhavens zullen ontstaan.

De gevolgen van deze gigantische verkeersopstopping en quasi-bevriezing van de handelsstroom tussen VK en EU zullen ronduit dramatisch zijn. Vooral voor het VK overigens. Van alle interne EU export van de andere 27 lidstaten gaat minder dan 10 procent naar het VK. Van alle Britse export gaat bijna 50 procent naar de rest van de EU. Import uit de EU is voor het VK overigens niet minder belangrijk dan export naar het continent. Het haalt bijvoorbeeld 50 procent (!) van zijn dagelijkse voedselvoorziening van het continent. Als daarvan zelfs maar een deel aan de grens komt vast te zitten, zullen supermarkten snel leeg raken, In noodplannen van de Britse regering wordt daarom gesproken van de tijdelijke noodzaak van rantsoenering – en mogelijk zelfs een noodtoestand, met troepen op straat om plunderingen door boze of wanhopige burgers te voorkomen.

Kortom: No Deal betekent chaos.

Toch doen de EU27 er goed aan deze optie niet van tafel te nemen. Sterker nog: nu een aanzienlijk deel van de regerende Conservatieve Partij er actief op aan lijkt te sturen en het zelfs aanprijst als ‘beste optie’, is het nodig om het actief op tafel te houden. Inderdaad wetende dat hiermee de Britten zichzelf in de chaos zullen storten, chaos die ook de EU zal raken. Maar voor de EU27 geldt dat wij gezamenlijk opties hebben die het VK niet heeft. We hebben in de eerste plaats de Europese Commissie, die voor de zwaarst getroffen lidstaten (Ierland en op geruime afstand daarna Nederland) compensatieschema’s kan opzetten. Ons eigen land kan bovendien een deel van de enorme begrotingsoverschotten inzetten om bedrijven te helpen de plotselinge exportverliezen te compenseren.

Door de No Deal Brexit ervaring zullen ook twee belangrijke lessen worden geleerd. De Britten leren dat hun politieke klasse bestaat uit figuren die hen jarenlang systematisch hebben voorgelogen over de schadelijkheid van Europese samenwerking. Over individuele regels mag altijd worden getwist, maar wie denkt het zonder het hele stelsel van Europese wetgeving te kunnen doen schiet uiteindelijk zichzelf finaal in de voet. En wij Europeanen leren dat onze toekomst alleen kan worden gewaarborgd als we solidariteit met elkaar betonen. Onze vrijheid en welvaart zijn alleen gegarandeerd als we uit velen een blijven. Buiten de EU wacht de chaos.