Het Reformatorisch Dagblad toonde deze week de ‘Open Doors’-ranglijst, een rangorde met de landen waar Christenen het meest vervolgd worden. De vervolgingen zijn verschrikkelijk, maar tegelijkertijd moeten we andere vervolgingen niet uit het oog verliezen. Prosecuties van bijvoorbeeld atheïsten en vrijdenken zijn nog steeds elke dag aan de gang.

Geweld tegen ongelovigen. Je hoort er zelden iets over, maar sommigen hebben er elke dag mee te maken. Zeven landen zijn in gaan zetten op vervolging van vrijdenkers. Dit zijn voornamelijk streng-Islamitische landen waar de doodstraf staat op godslastering. In bijna de helft van alle staten op aarde worden de rechten van niet- of andersgelovigen geschonden. In Pakistan werd dit jaar de student Mashal Khan vermoord omdat hij zichzelf humanist noemt.

In Nederland wordt te weinig opgekomen voor afvalligen, stelde promovendus en docent integrale veiligheidskunde aan de Haagse Hogeschool Gert-Jan Geling in de Volkskrant.  ‘LHBTI ‘ers, vrouwen en moslims zijn veel zichtbaarder in het publieke debat. Behalve het Humanistisch Verbond is er vrijwel niemand die opkomt voor de rechten van afvalligen. Dat thema is nogal gepolariseerd.’

De focus van het RD en de Open Doors op christenen is dus zeer beperkt en éénzijdig. Het is belangrijk om ook te blijven kijken naar de rechten van anders of niet-gelovigen. Tegelijkertijd ligt ook de uitdaging bij de politiek om een open vizier te houden.