Dat Geert Wilders dolenthousiast reageert op de moslimban van Donald Trump wekt uiteraard bij niemand verbazing, maar dat dit racistische besluit van de nieuwe Amerikaanse president wordt goedgepraat door ‘intelligente’ rechtse opiniemakers, dat was wel even slikken. 

 

Allereerst waar wijzelf staan: Jalta verdedigt met de pen de democratische rechtsstaat tegen zijn vijanden. Vanzelfsprekend zijn terroristen onze vijanden, maar dit zijn ook rechtsextremisten die met beroep op het verdedigen van de Westerse beschaving deze om zeep willen helpen. Hét fundament van onze Westerse beschaving is niet de zogenaamde joods-christelijke cultuur – hoewel positieve elementen uit het christendom en Jodendom onze beschaving zeker hebben gevormd – maar de Verlichting. Het Westen, ons Vrije Westen, dat is vrijheid, gelijkheid en broederschap. De vrijheid van meningsuiting dus, maar ook de notie dat iedereen voor de wet gelijk is, dat de ene mens niet beter is dan de ander.

Het gelijkheidsbeginsel wordt door links vaak nogal radicaal uitgelegd. Het gaat dan niet alleen om gelijkheid voor de wet, maar ook om sociaal-economische nivellering, de gelijkschakeling tussen man en vrouw, aparte toiletten voor transgenders en de kruistocht tegen zaken als ‘institutioneel racisme’ en ‘wit privilege’.  Die extreme gelijkheidsopvatting, vleesgeworden in de nieuwe partij Artikel1, is eng. Die brengt de vrijheid in gevaar, omdat mensen gereduceerd worden tot de groep waarbij ze zouden horen.  Maar kritiek op doorgeschoten gelijkheidsdenken betekent niet dat je met het badwater het kind moet weggooien. Iemand die als moslim geboren is, of als jood of als homo, is niet minderwaardig aan de ‘witte man’. En uiteraard is diezelfde ‘witte man’ niet minderwaardig aan anderen, hoewel Artikel1 ons dat graag wil doen laten geloven.

De door Trump ingevoerde moslimban, dat de Verenigde Staten geen vluchtelingen meer willen opnemen uit een zevental moslimlanden, staat lijnrecht tegenover de principes van de Verlichting. Mensen worden op grond van hun religie en op grond van hun nationaliteit afgewezen. Geert Wilders en de zijnen vinden dit natuurlijk prachtig, de PVV wijst als antiliberale partij de Verlichting immers af. Maar dat ‘verstandige’ rechtse opiniemakers hun angst voor terroristen en afkeer van de islam zo zwaar laten wegen, dat ze het liberale gelijkheidsprincipe verloochenen, dat was voor mij wel even slikken.

Een van de argumenten die ik gisteren hoorde was dat de Verenigde Staten een soevereine natie zijn en dus het recht hebben om zulke besluiten te nemen. Bon, maar ik mag daar toch zeker iets van vinden? En hebben we als Westerse beschaving niet een aantal gemeenschappelijke waarden, waar we elkaar op mogen, elkaar op moeten kunnen aanpreken? En internationale verdragen dan? Zijn die slechts inkt op papier? Natuurlijk, misschien moeten we het vluchtelingenverdrag aanpassen omdat we de massale vluchtelingenstroom maar moeilijk kunnen handelen, maar dit moeten we dan wel op een verantwoorde manier doen. Parlementariërs Malik Azmani en Jacques Monasch hebben constructieve oplossingen voor het complexe vluchtelingenvraagstuk, Donald Trump en Geert Wilders roepen als rasopportunistische populisten maar wat.

Een ander argument, waarmee de verdedigers van Trumps beleid op de proppen kwamen, was dat veel Arabische landen mensen met een Israëlisch paspoort weren. De redenering was: als Arabische landen Israëliërs (Joden) discrimineren, dan mogen wij moslims discrimineren. De ironie wil dat de Trump-apologeten hiermee zonder dat ze zich hier bewust van waren de linkse immigratiewetenschapper Leo Lucassen eigenlijk gelijk gaven, die immers stelde dat de moslims de nieuwe Joden zijn.  Maar belangrijker is echter dat deze redenering – als moslimlanden Joden weren mogen wij moslims weren – een klassieke tu quoque, een klassieke jijbak is. Dat veel Arabische landen Israëliërs weren en dus een discriminerend beleid voeren betekent niet dat de Verenigde Staten nu ook een morele vrijbrief hebben om zo’n beleid te voeren. De ene vorm van discriminatie wist de andere vorm van discriminatie niet uit. Ze zijn allebei verkeerd.

Het meest hypocriete van Trumps beleid vond ik echter dat de moslimban niet voor alle moslimlanden gold, maar alleen voor die landen waarmee de Verenigde Staten geen stevige economische en/of politieke banden had. Saoedi-Arabië, het land waar driekwart van de vliegtuigkapers van 9/11 vandaan kwam, lijdt uiteraard niet onder de moslimban vanwege de olie. Het Turkije van Erdogan wordt als NAVO-lid vanzelfsprekend ook de hand boven het hoofd gehouden door Trump. Dat de Amerikaanse president eigenlijk best wel racistisch is, dat wisten we inmiddels al en wie dat nu nog steeds ontkent steekt zijn hoofd in het zand. Maar op de Holocaust Remembrance Day is duidelijk geworden dat Trump behalve een racist ook een schaamteloze opportunist is.