Vlak na de Duitse verkiezingen presenteerde de eerder dit jaar gekozen Franse president Macron zijn plannen voor de Europese Unie in de komende jaren. Het was een van de speerpunten van zijn campagne: een renovatie van Europa. Het was voor EU-gezinde mensen een mooie opsteker dat een politicus met een duidelijk Europees verhaal met zoveel overmacht gekozen werd.

Maar de verwachtingen rond Macron zijn daardoor wel extra hooggespannen. Hij zal moeten slagen om de Europese Unie geloofwaardig en toekomstbestendig te houden. Mislukt hij, dan kan Europa over enkele jaren alsnog een definitieve terugval maken. De verantwoordelijkheid die op zijn schouders rust is dus immens.

En daarom is het jammer dat de toespraak van Macron zich beperkte tot een groot aantal losse proefballonnetjes. Ideeën die bovendien al jaren worden geopperd door verschillende mensen binnen Europa. Er zat geen nieuw idee tussen, laat staan een brede visie.

Het is natuurlijk begrijpelijk dat Macron voorzichtig is. Bovendien moet hij niet al te ver doorschieten in zijn Europese agenda aangezien het draagvlak fragiel is. Er is, mede door de Brexit, nu momentum om verder door te pakken met de Europese integratie maar de brengt ook allerlei risico’s met zich mee. Het valt te hopen dat Macron zich daar ten volle bewust van is.

Ook moet voorkomen worden dat het nieuwe Europa van Merkel en Macron teveel macht bij de Fransen legt en de rekening teveel bij anderen. Maar elke poging om de Europese Unie beter te maken verdient een luisterend oor. Dat oor kreeg Macron deze week, maar met losse voorstellen over meer uitwisselingsprojecten voor jongeren en een Europese minister van Financiën werden geen potten gebroken. Het lijkt vooralsnog ‘business as usual’ te blijven. Helemaal nu de positie van Angela Merkel in Duitsland behoorlijk is verzwakt.

Toch verdient iedere poging om de Europese Unie uit de impasse te trekken een positieve benadering. Veel van Macrons plannen zullen een stille dood sterven, maar als het er alles bij elkaar voor kan zorgen dat de EU daadkrachtiger, opener en breder gedragen wordt, dan is het doel bereikt.

 

Afbeelding: Wikimedia Commons