De Israëlische premier wast de rol van Hongarije en Polen in de Holocaust wit

 

In Hongarije en Polen is men niet alleen bezig de liberale democratie de nek om te draaien, maar ook een eerlijke beoordeling van de geschiedenis. De nationalistische staatsideologie is leidend.

Berucht is de voorgestelde Poolse Holocaustwet, die het benoemen van de Poolse rol in de Holocaust strafbaar wilde stellen. Vanwege de internationale ophef is deze wet uiteindelijk ingetrokken. Maar de Poolse regering promoot nog steeds de nationalistische ideologie die aan dit wetsvoorstel ten grondslag ligt. De Holocaust, dat was de schuld van de Duitsers. Dat Polen in de jaren dertig een door en door antisemitisch land was, dat veel Poolse burgers helemaal niks gaven om hun Joodse medeburgers die werden vermoord door de nazi’s en dat er bovendien ook Polen waren die zich schuldig maakten aan antisemitische pogroms tegen Joden, dat past niet in dit nationalistische beeld.

In Hongarije is iets soortgelijks aan de hand. Het nieuwe Holocaustmuseum in Boedapest schuift de verantwoordelijkheid van de Holocaust in Hongarije geheel in de schoenen van de nazi’s. De Hongaren, op een kleine groep misdadigers na, zouden onschuldig zijn. Dat is natuurlijk niet de waarheid. Admiraal Miklós Horthy, de autoritaire leider van Hongarije, wilde weliswaar geen Joden deporteren en werd daarom in maart 1944 aan de kant gezet door nazi-Duitsland en vervangen door de radicale Pijlkruisers, maar ook Horthy was een overtuigde antisemiet die geloofde dat de Joden in zijn land veel te veel invloed hadden.

Netanyahu gaat in dit discours mee. Hij beschouwt Polen en Hongarije als politieke bondgenoten tegen het liberale West-Europa, dat kritisch is over Israëls bezettingspolitiek en de behandeling van de Palestijnen. Voor Netenyahu is een echte Jood een zionistische nationalist en een antisemiet iemand die kritiek op Israël heeft. Zijn visie op de Holocaust is gepolitiseerd. Drie jaar geleden betoogde Netanyahu dat de Palestijnse groot-moefti Amin al-Husseini de ware architect van de Holocaust was. Niet de nazi’s maar hij was op het idee gekomen dat alle Joden moesten worden uitgeroeid. Hoewel Amin al-Husseini inderdaad een notoire antisemiet was was dit toch te veel ‘eer’ voor de groot-moefti. Met het anti-Soros antisemitisme in Hongarije daarentegen heeft Netanyahu ogenschijnlijk geen moeite. Hij helpt daarmee de strijd tegen het antisemitisme niet, to put it mildly.

Het is een goede zaak dat het Israëlische Holocaustmuseum Yad Vashem protest aantekent tegen het vertekende beeld van Netanyahu. Dat geeft de burger moed. In Hongarije is er geen onafhankelijke wetenschap meer, in Israël nog wel. Hopelijk blijven de democratische krachten in Israël verzet bieden tegen het autoritaire nationalisme van Netanyahu en de zijnen.