Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel van premier Viktor Orbán om alle vluchtelingen in het land op te sluiten in containerkampen. Hongarije gaat weer de fascistische toer op. De EU moet wat doen. 

 

In uiterst rechtse kringen is er veel waardering voor het werk van Orbán. Zo verdedigde Mariska Orbán-de Haas (geen familie) van het Katholiek Nieuwsblad enkele jaren geleden in de Volkskrant het discriminerende religieuze beleid van de premier, dat de vrijheid van moslims en atheïsten in gevaar bracht. De Hongaarse regering zou volgens de journaliste alleen maar onder vuur liggen omdat deze regering christelijk-conservatief was:

Europa is de laatste jaren een bolwerk geworden van links-liberalisme. Politici hebben de overtuiging dat geloof geen invloed mag uitoefenen op de maatschappij. Individualisme en consumentisme zijn belangrijker geworden dan traditionele waarden. Binnen de EU is Hongarije met het aantreden van de christelijk-conservatieve regering-Orbán een tegengestelde weg ingeslagen. Zo verwijst de nieuwe grondwet, die op 1 januari 2012 in werking trad en de oude Sovjetgrondwet uit 1949 vervangt, in de inleiding naar God. Ook staat in de grondwet dat het gezin, bestaande uit man en vrouw, de hoeksteen van de samenleving is. En er is vastgelegd dat het kind vanaf de conceptie beschermd dient te worden. (…) Maar is Orbán een dictator? Wat heeft hij in anderhalf jaar tijd gedaan dat zo antidemocratisch is? Het begon met de commotie rond de nieuwe mediawet. Hiermee zouden journalisten alleen nog positief over Orbáns regering mogen publiceren, was de angst van Europa. Alle ophef bleek voor niets: enkel erotisch beeldmateriaal voor kinderbedtijd werd van de buis gehaald. De pers is een jaar later nog even pluriform; de linkse media voeren nog steeds een hetze tegen de huidige regering. Viktor Orbán werd door verschillende (linkse) kranten- en tv-journalisten voor nazi en fascist uitgemaakt zonder dat ze gemuilkorfd of vervolgd werden.

Huub Bellemakers, historicus en specialist in de Hongaarse geschiedenis, reageerde met een vernietigende repliek:

Orbán probeert onder de gemeenschappelijke idee van Europese waarden uit te komen. Door de opeenstapeling van wetten en door de nadruk op zijn eigen visie op Hongarije. De nadruk die Orbán zélf legt op de natie, op het gezin en op christelijke waarden, kun je geen Hongaarse waarden noemen. Het zijn Fidesz-waarden. Als je dat in de grondwet vastlegt, gecombineerd met alle andere maatregelen, dan krijg je een Fidesz-land, in plaats een Hongarije waar iedereen het min of meer eens is met de grondbeginselen. (…) In Europa is een van de basisvoorwaarden voor een democratie het ruimte geven aan minderheden. Door het opleggen van wetten die een partijvisie (of eigenlijk een Orbán-visie) opleggen aan een heel land, ga je voorbij aan deze basisvoorwaarde. (…) Er is echter niets links of liberaals aan om essentiële vrijheden te behouden. Het is niet uniek links of liberaal aan het idee ruimte te laten voor mensen met andere ideeën. Er is ook niets links of liberaals aan het idee dat je oppositie laat meepraten over nieuwe wetten.

Nu heeft diezelfde Orbán, Viktor dus, een wet door het parlement gekregen waardoor asielzoekers feitelijk vogelvrij zijn geworden. De linkse media in Hongarije hebben toch gelijk gekregen. Hun premier is een fascist. Alle asielzoekers moeten namelijk worden opgesloten in containerkampen (ik moest een paar keer met mijn ogen knipperen, lees ik dit wel goed?), omdat Hongarije door immigranten zou worden ‘belegerd’ en asielzoekers uit islamitische landen een bedreiging zouden vormen voor de ‘christelijke identiteit’ van Europa. Een scheutje Buma, een neut Van der Staaij, een flinke slok Baudet en een emmer Wilders dus.

Ja, maar Ewout, waarom val jij zo hard uit richting Orbán? Moet jij niet die domme linkse mutsen pesten met hun borden ‘Vluchtelingen welkom’? Welnu, ik vind dat rechts ook pal moet staan voor de mensenrechten. Linkse ‘Gutmenschen’ hebben hier geen monopolie op en ook niet op de moraal, ook al denken ze misschien van wel. En hoewel je inderdaad kritische vragen mag en misschien ook wel moet stellen over de vluchtelingencrisis kan je vluchtelingen niet onmenselijk behandelen.

Viktor Orbán voert een beleid waar Geert Wilders alleen maar kan van dromen, zijn vingers bij aflikt. Dat beleid is heel eng. Het wordt daarom hoog tijd dat de EU economische sancties aan Hongarije oplegt. Het is nu wel mooi geweest.

 

Afbeelding: Viktor Orbán spreekt in 2012 een grote menigte aanhangers toe: ‘Hongaren zullen niet dansen naar de pijpen van buitenlandse machten’. Bron: Wikimedia / Wikipedia Commons.