Willen we meer of minder anonieme PVV-tweeps? Minder, minder, minder.

 

De profetie van Heine

Het verbranden van boeken is barbarij. Het is haat tegen het intellect, tegen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van denken. In de tijd van het ancien régime werden er verboden boeken op het schavot verbrand door de beul, zodat de burgers wisten dat die boeken en de ideeën die daarin stonden heel fout waren. Boeken en pamfletten met kritiek op de monarch en kritiek op de kerk waren vooral slachtoffer van het vuur van de censuur.

In de twintigste eeuw voerden de nazi’s deze praktijk van weleer weer in. Linkse boeken, liberale boeken, boeken van Joden, ze belandden allemaal in de vreugdevuren van de bruine horden. De profetie van Heinrich Heine brachten de nazi’s bovendien in vervulling: ‘daar waar men boeken verbrandt, verbrandt men uiteindelijk ook mensen’. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoordden de nazi’s miljoenen Joden in concentratiekampen. Hun lijken werden daarna op enorme brandstapels en in crematoria verbrand.

Het verbranden van boeken is fascistisch. Het verbranden van de koran, het heilige boek van de moslims, is dat ook. Wat je ook van de inhoud van de koran en de islam vindt, het doelbewust in de brand steken van dit boek is een daad van haat en onverdraagzaamheid. Het een symbolische daad. Boekverbranders willen een idee, een ideologie of geloof, het liefste vernietigen. Dat kan niet, dus ze vernietigen maar een boek. Het is behalve een symbolische daad ook een daad van machteloosheid, want ook zonder boeken blijft het idee bestaan.

 

Iraanse vrouwen

Natuurlijk snap ik dat vrouwen uit Iran die de islam vaarwel hebben gezegd niet bepaald met dankbaarheid terugkijken op het geloof waarmee ze zijn opgegroeid. Het is goed dat mensen in alle vrijheid hun eigen keuzes maken, zich losmaken van knellende banden, van religieuze en ideologische dwang, van gemeenschappen die het individu in een keurslijf dwingen. Niettemin: je vernietigt geen boeken. Dat is het ene antiliberale wereldbeeld vervangen door een andere.

Het is daarom achterlijk dat Geert Wilders en de geharnast rechtse opiniewebsite De Dagelijkse Standaard het verbranden van korans, het verbranden van boeken met andere ideeën, toejuichen. De PVV noemt zichzelf de Partij voor de Vrijheid, maar wil juist de vrijheid van andersdenkenden, van moslims verbieden. Dat willen de Iraanse boekverbrandsters ook. Het ene totalitaire systeem maakt plaats voor een ander onverdraagzaam systeem. De Iraanse vrouwen mogen zichzelf dan bevrijd hebben van de intolerante islam van de ayatollahs, maar zijn nu antiliberale atheïsten geworden.

De koranverbrandsters spelen met hun doldwaze actie fundamentalistische moslims in de kaart, die dit natuurlijk aangrijpen om haat tegen atheïsten te zaaien. Ook helpt hun boekverbranding de zaak van ex-moslims niet bepaald: alleen types als Geert Wilders vinden deze actie dapper, liberalen begrijpen dat je onverdraagzaamheid niet met onverdraagzaamheid moet bestrijden. Na mijn kritische tweet kreeg ik de bruine PVV-horden weer over mij heen die mij uitscholden of zeiden dat de islam verboden moest worden. Maar er is een verzachtende omstandigheid: de Ramadan is weer begonnen. Dat maakt PVV-tweeps een beetje verward.

 

 

Afbeelding: Wikimedia / Wikipedia Commons