In Australië zal binnenkort een volksraadpleging worden gehouden over de mogelijke invoering van het homohuwelijk in dat land. Geen referendum met opkomstplicht zoals aanvankelijk werd voorgesteld, maar een raadpleging per brief. Australiërs kunnen op die manier aangeven hoe zij over dit thema denken. 

Premier Turnbull, zelf overigens voorstander van het homohuwelijk, heeft aangekondigd dat de meerderheid gerespecteerd zal worden. Op zichzelf is het een positieve ontwikkeling dat in Australië het homohuwelijk op deze manier een stap dichterbij is gekomen, maar de manier waarop het gebeurt is volstrekt verwerpelijk.

Dit is een zaak van gelijke behandeling. In een liberale democratie zou het een onvervreemdbaar recht moeten zijn dat je mag trouwen met wie je wil. Nu is een burgerlijk huwelijk op zichzelf geen absoluut recht, maar wanneer je dit als land hebt zou iedereen er gebruik van moeten kunnen maken. Wat de meerderheid van de bevolking ervan vindt, doet dus simpelweg niet ter zake. Een volksraadpleging over de vraag of mensen wel of niet gelijk behandeld moeten worden, neigt naar een volksdemocratie waarin het theoretisch mogelijk zou kunnen zijn dat een meerderheid van de bevolking besluit dat bijvoorbeeld alle mensen met rood haar moeten worden gedood. Het is elk geval een liberale democratie onwaardig.

Het valt voor homoseksuelen in Australië te hopen dat zij nu snel aanspraak kunnen maken op hun gelijke rechten, maar het zou beter zijn geweest wanneer de Australische regering haar verantwoordelijkheid had genomen en de status quo waarin homoseksuelen niet gelijk behandeld worden zonder volksraadpleging had doorbroken.

 

Afbeelding: Wikimedia Commons