Deze week ontstond ophef over een Antwerpse gemeenteraad-kandidaat van de christen-democratische CD&V. De chassidische (ultra-orthodoxe) ondernemer Aron Berger had verklaard geen handen van vrouwen te schudden. In chassidische kringen mogen gehuwden alleen hun echtgenoot of echtgenote aanraken, overige mensen van het andere geslacht worden met een knikje begroet.

Afgevraagd kan worden of hier daadwerkelijk sprake is van vrouwendiscriminatie of dat het enkel een bepaalde kijk is op huwelijkse trouw. Michael Freilich, hoofdredacteur van maandblad Joods Actueel,merkte op dat CD&V ook geen rooms-katholieken weert van de lijst omdat in die kerk alleen mannen priester kunnen worden.

2018-2019 wordt verkiezingsjaar in België. In oktober zijn gemeenteraadsverkiezingen en op de dag van de Europese verkiezingen in mei zullen ook de federale verkiezingen gehouden worden. In Antwerpen lijkt de uitslag al vast te staan. De partij van burgemeester en partijvoorzitter Bart De Wever lijkt de grootste te blijven.

N-VA is naast Vlaams-nationalistisch ook liberaal-conservatief. Momenteel is zij grootste partij in zowel de Vlaamse als de federale regering. In Antwerpen zijn CD&V en de liberale Open VLD slechts kleine spelers.

De benoeming van Kris Peeters tot lijsttrekker van de Antwerpse CD&V doet denken aan Open VLD bij de vorige raadsverkiezingen. Begin 2012 verhuisde landelijk partijprominent Annemie Turtelboom van het kleine Puurs naar Antwerpen om de afdeling nieuw leven in te blazen. Electoraal maakte het weinig verschil, oktober 2012 behaalde slechts twee zetels.

In november 2016 maakte CD&V bekend dat Kris Peeters naar Antwerpen zou verhuizen om in 2018 lijsttrekker en kandidaat-burgemeester te worden. Het toeval wil dat Peeters ook uit Puurs komt. Peters was 2007-2014 minister-president van Vlaanderen en is sinds 2014 federaal minister en vicepremier. Waarom hij een succesvolle politieke loopbaan wil afsluiten met wat waarschijnlijk geen succesvolle uitslag in oktober zal worden is niet duidelijk.

CD&V is echter niet de enige Antwerpse partij die geen duidelijke strategie heeft voor de komende verkiezingen. Afgelopen oktober besloten de linkse partijen Groen en sp.a (de Vlaamse zusterpartijen van PvdA en GroenLinks) en enkele onafhankelijke kandidaten het samenwerkingsverband Samen. Kort daarop verschenen echter mediaberichten over Tom Meeuws, afdelingsvoorzitter van de Antwerpse sp.a en hoogste sp.a-kandidaat op de lijst. In een vorige betrekking als directeur bij openbaar vervoersbedrijf De Lijn zou hij onzorgvuldig omgegaan zijn met rekeningen.

Begin dit jaar wilde Meeuws daarom zijn plaats op de lijst afstaan. Hij had aan Wouter van Besien, de lijsttrekker van Samen en aanvoerder van de Antwerpse Groen, gezegd dat deze dit ’s avonds bekend kon maken in het Canvas-duidingsprogramma Terzake. Later die avond haalde de sp.a Meeuws over om toch aan te blijven, vanuit het principe dat mensen onschuldig zijn tot het tegendeel is bewezen. Van Besien concludeerde daarop dat de sp.a te oncollegiaal was voor samenwerking en beëindigde het samenwerkingsverband.

Jinnih Beels, nummer twee en onafhankelijke kandidaat voor Samen, koos vervolgens voor s.pa en werd lijsttrekker – weer als onafhankelijk kandidaat. Dat het een zwaktebod is om een lijstrekker te hebben die geen partijlid is werd op de dag van de presentatie van de kandidatenlijst al overschaduwd door de aankondiging dat het openbaar ministerie onderzoek gaat doen naar Meeuws’ financiële beheer bij De Lijn.

Meeuws bleef aan als afdelingsvoorzitter, maat stelde zijn plaats op de lijst ter beschikking. De sp.a blijft achter hem staan. Landelijk voorzitter John Crombez wees op een mogelijke dubbelrol van De Lijn-voorzitter Marc Descheemaecker. Deze had niet alleen een paar jaar eerder Meeuws de wacht aangezet bij De Lijn, maar was hoogstwaarschijnlijk degene die daarover gelekt heeft naar de media toen Meeuws kandidaats-gemeenteraadslid werd. Descheemaecker is lid van N-VA.

Het weekblad Knack, vergelijkbaar met Elsevier, publiceerde 29 maart een artikel dat onthulde dat Meeuws enkele jaren een heimelijke relatie had met Antwerps N-VA-raadslid Liesbeth Homans, sinds 2014 ook Vlaams minister. Deze relatie zou volgens Knack nu aanleiding zijn voor een politieke afrekening met Meeuws. NV-A en Homans ontkennen dit.

De Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen lijken onderhand meer weg te hebben van een soap of een komedie dan van een verkiezingsstrijd. Indien NV-A wint, zou dat ook veel kunnen zeggen over het gebrek aan tegenstand.

 

Afbeelding: Wikimedia / Wikipedia Commons