Naar goed Brexitgebruik gaat er ook vandaag in Westminster weer geen knoop worden doorgehakt.

Vandaag mag het Britse Lagerhuis stemmen over het resultaat van de Brexitonderhandelingen. Uitstel ging niet meer, want volgens de oorspronkelijke planning is volgende week maandag de dag waarop May aan de Commons mag komen uitleggen waarom ze geen acceptabele deal kon voorleggen. Bij nog meer uitstel zou er geen tijd meer zijn om alternatieven aan te dragen als het Lagerhuis het onderhandelingsresultaat verwerpt.

Of liever gezegd: wanneer het dat doet. Want dat de Commons Mays deal gaat afwijzen, lijkt vrijwel zeker. Volgens de meest recente telling van door MPs afgegeven stemverklaringen, uitgevoerd door de politieke analysten van de BBC, gaat de deal met ruime marge worden verworpen – mogelijk met 200 stemmen verschil. Een recente motie verplicht de regering om vervolgens binnen drie vergaderdagen (dus uiterlijk maandag) met een nieuw voorstel te komen.

May heeft al aangegeven niet geneigd te zijn een nieuw voorstel naar de Commons te sturen. Ze vindt het zowel praktisch onhaalbaar als principieel onjuist om dat te doen. Onhaalbaar omdat de EU al heeft aangegeven de onderhandelingen niet te zullen heropenen. En onjuist omdat de Commons hiermee op de stoel van de onderhandelaars gaat zitten – een stoel die volgens de constitutionele traditie aan de regering toebehoort. Haar strategie is er een van ‘running down the clock’. Ze hoopt dat de Commons zo lang onderling verdeeld zal blijven dat een meerderheid van de MPs uiteindelijk haar voorstel zal steunen om een No Deal Brexit te voorkomen.

De Commons heeft dat op haar beurt wel door. Ze heeft een heel arsenaal aan parlementaire middelen gemobiliseerd om zo’n fait accompli situatie te voorkomen.