De gemeenteraad van Gouda houdt de mogelijkheid open voor een moskee op het PWA-terrein. Hoewel collegepartij VVD in november haar steun uitsprak voor de oorspronkelijke plannen voor de PWA-kazerne (zónder moskee),  wil ze daar nu niets meer van weten. Oppositiepartijen en inwoners van Gouda-Noord zijn verbolgen. Jalta is bij de vergadering aanwezig en voorziet u middels een liveblog van het laatste nieuws.


23:17 De motie van wantrouwen is verworpen met 20 tegen 15. De voltallige oppositie stemde voor, de collegepartijen tegen. De raad vervolgt de rest van de agenda. Hiermee eindigt het liveblog van Jalta.

23:15 Ed de Lange van 50plus, een van de indieners van de motie van wantrouwen, vindt dat de bewoners van Gouda zijn ‘geschoffeerd’ door het college. Formele stemming over motie van wantrouwen volgt nu.

23:13 CDA-raadslid Huibert van Rossum noemt de gang van zaken ‘schandalig’. Opnieuw applaus uit het publiek. De burgemeester wijst de aanwezigen erop dat applaus niet is toegestaan. De sfeer in de raad is gespannen.

23:10 VVD’er Verkuijl wijst erop dat de moskee eerst voor 4.500 man zou zijn en dat dit is teruggebracht tot 1.500 ‘omdat wij de handschoen hebben opgepakt’.

23:09 Ook GroenLinks en VVD stemmen tegen de motie van wantrouwen.

23:07 SGP-fractieleider Arjan Versteeg geeft het college ervan langs. De oorspronkelijke, aangenomen motie over de herbestemming van de PWA-kazerne had gewoon uitgevoerd moeten worden, vindt hij. Hij krijgt luid applaus van een deel van het publiek. Versteeg tegen de VVD: ‘U heeft vanavond een kans laten liggen en dat neem ik u kwalijk.’

23:06 Vergadering hervat na vierde schorsing. Collegepartijen D66 en PvdA steunen de motie niet. PvdA spreekt haar zorg uit over ‘polarisering’ in de Goudse gemeenteraad.

23:03 De motie van wantrouwen is ondertekend door CDA, ChristenUnie, SGP, PvdD, 50plus, Gemeentebelangen en SP. D66 vraagt opnieuw om schorsing. Het publiek reageert met ongeloof op dit verzoek.

23:00 De vergadering is heropend. Jan de Koning van Gemeentebelangen: ‘Wij willen van de gelegenheid gebruikmaken om een motie van wantrouwen in te dienen.’

22:43 Samenvatting: op 5 november 2014 stemde de gemeenteraad van Gouda met 18 tegen 17 voor De Ark/Gemiva en seniorenwoningen in de PWA-kazerne, dus zonder moskee. Dit oorspronkelijke plan is middels een motie vanavond opnieuw in stemming gebracht. Dit keer worden de plannen met 20 tegen 15 verworpen. De VVD houdt daarmee de mogelijkheid van een moskee op de locatie nadrukkelijk open. De vergadering is voor de derde keer deze avond geschorst. ‘De VVD wil haar wethouder niet laten vallen,’ klinkt het op de publieke tribune.

22:38 De motie is in stemming gebracht. Met 15 stemmen voor en 20 stemmen tegen is de motie verworpen. De (mega)moskee blijft daarmee een mogelijkheid op de omstreden locatie in Gouda-Noord. ‘Hufters! Echt, hufters,’ briest een vrouw op de publieke tribune. Opnieuw volgt een schorsing. Het blijft spannend vanavond in Gouda.

22:34 PvdA’er Marion Suijker noemt de brief van het moskeebestuur ‘een waanzinnige handreiking’. Ze steunt de lijn van het college. ‘Rome is ook niet in één dag gebouwd.’

22:33 Corina Kerkmans van Partij voor de Dieren is voorstander van de motie (inhoud motie, zie updates van 21:35 en 21:58). ‘Dan beginnen we allemaal weer op nul en alleen dát kan het vertrouwen van iedereen herstellen.’

22:30 De formele stemming over de motie volgt nog.

22:27 VVD’er Verkuijl: ‘We hebben toen een keuze moeten maken uit twee onvoldragen plannen. We gingen tóen voor De Ark/Gemiva. We waren toen al tegen de moskee op die locatie en van die omvang en nu nog steeds. Dat is niet veranderd.’ Toch wilde de partij vanavond niet stemmen over de plannen.

22:26 Jan de Koning van Gemeentebelangen heeft ook geen goed woord over voor de VVD: ‘Hoe de wind waait, waait mijn jasje. De VVD draait 180 graden. Hoe legt u dit uit aan de bewoners?’

22.25 De SGP wil terug naar het oorspronkelijke plan en geeft de VVD ervan langs. ‘U was toentertijd voor (zie update van 21:54 uur, red.), er is niks aan veranderd. Ik vind het echt verbazingwekkend dat de partij nu een ander standpunt inneemt.’

22.23 De VVD noemt de motie ‘onverstandig’ en stemt tegen. Collegepartij Gouda Positief is ook tegen, net als GroenLinks. Daarmee is de motie verworpen.

22.21 D66 steunt motie niet en wil ‘op korte termijn’ verder praten. De PvdA wil ‘de rust die het college heeft ingebouwd’ de komende tijd behouden.

22:20 Namens het college ontraadt wethouder Tetteroo (PvdA) de motie.

22:18 Vergadering hervat.

21:58 Lees hier de volledige tekst van de motie van de oppositiepartijen. De motie verzoekt het college ‘huisvesting van De Ark en Gemiva in combinatie met senioren/zorgwoningen (het oorspronkelijke plan van deze ontwikkelaar) mogelijk te maken’ en ‘om (…) de moskeeën constructief tegemoet te treden, rekening houdend met de wensen die leven binnen de Goudse samenleving’. Nog altijd schorsing.

21:54 Het wordt spannend. Voor het oorspronkelijke plan, waaraan de motie (zie 21:35) refereert, waren op 4 november 18 stemmen voor (oppositie plus VVD) en 17 tegen (college min VVD). Alles hangt nu af van de VVD.

21:39 Opnieuw is de vergadering geschorst. Een motie van wantrouwen is er niet gekomen, daarvoor was te weinig steun, zo wordt gefluisterd. Na de schorsing wordt gestemd over de motie van de oppositiepartijen.

21:35 Theo Krins (ChristenUnie) licht motie toe. De PWA-kazerne moet, overeenkomstig de oorspronkelijke plannen, de locatie worden voor De Ark/Gemiva, in combinatie met ouderenwoningen. En géén moskee.

21:33 Vergadering is hervat. Jan de Koning van Gemeentebelangen, namens CDA, ChristenUnie, SGP, PvdD, 50plus en SP: ‘We zijn buitengewoon teleurgesteld. We worden niet in staat gesteld inhoudelijk te spreken over de memo van het college. Het tempo moet erin gehouden worden. Het vertrouwen in het college met betrekking tot dit dossier is gedaald tot bijna niets.’ Er komt een motie aan.

21:29 Critici zien de nieuwe plannen van het moskeebestuur, om een kleinere moskee te bouwen, als een Trojaans paard. Als ze beginnen met een kleine moskee, staat ze niets in de weg om in een later stadium alsnog uit te breiden. De nieuwe moskee zal voor ‘substantieel minder’ moskeegangers zijn dan de 1.500 (of 4.500) waarover tot op heden sprake was.

21:24 De schorsing zal naar verwachting nog tien minuten duren.

21:18 CDA, ChristenUnie, SGP, PvdD, 50plus, Gemeentebelangen en SP (15 van de 35 zetels) wilden de kwestie vanavond wél in stemming brengen.

21:06 Schorsing in de gemeenteraad op verzoek van Gemeentebelangen. Er worden moties verwacht over de kwestie. Het laatste woord is er nog niet over gezegd.

20:39 De gemeenteraad wil vanavond ook niet vergaderen over het vervolg van de plannen. ‘De soap duurt voort,’ verzucht een vrouw op de publieke tribune.

20:34 Opvallend: de VVD is de enige partij die tegen de plannen is, maar het niet vanavond in stemming wil brengen.

20:28 Het agendapunt ‘PWA-kazerne’ wordt van de agenda afgevoerd. Collegepartijen VVD, PvdA, D66, Gouda Positief en GroenLinks zijn tegen een stemming over de kwestie. ‘De VVD is altijd tegen dit plan geweest, zowel wat locatie als omvang betreft,’ beweert fractieleider Verkuijl.

20:15 Het college vraagt de gemeenteraad of er nog moet worden gestemd over de PWA-kazerne, vanwege de ‘nieuwe feiten’. Het moskeebestuur heeft de plannen voor de megamoskee ingetrokken en wil nu een kleinere moskee. ‘Tegen deze achtergrond ziet het college het voorstel van het moskeebestuur als een opening voor het ingaan van een nieuw proces.’

19:47 De publieke tribune zit bomvol. Veel buurtbewoners en leden van de moskee. Ook is er veel pers aanwezig.