Het recht is hetgeen wat onze samenleving in stand houdt. Ik zie het altijd als het skelet van onze samenleving. Het resultaat van wat een land wordt staat niet vast, er zijn allerlei mogelijkheden, maar de basis staat in ons wetboek. De wet zorgt voor vrijheden en plichten, voor rechten en rechtvaardigheid. Zonder de wet geen Nederland.

Lichtzinnig doen over dit onderwerp is dan ook altijd ongepast. Het gebruik van de juiste juridische terminologie is ook zoiets: natuurlijk, niet elke Nederlander is jurist van huis uit, maar iedereen is gebaat bij consequent taalgebruik. Niet alleen wij als burgers moeten daar acht op slaan, juist ook de media en politieke partijen. En laat dat nou eens goed mis zijn gegaan afgelopen week.

Politieke partij BIJ1, de partij van Sylvana Simons, heeft samen met Joop en zelfs de NOS een flinke misser gemaakt. De Hilversumse onderneemster Gilly Emanuels werd aangevallen door een groep mannen die haar uitscholden en belaagden. De belaging had mogelijk een racistisch karakter. Ook werden de ruiten van haar ijssalon ingegooid. Emanuels besloot van zich af te bijten en haalde uit met een bezemsteel.

BIJ1, Joop en de NOS claimden dat zij werd vrijgesproken. Dat is allesbehalve waar. Voor vrijspraak is nodig dat het feit waarvoor ze vervolgd wordt niet bewezen wordt geacht. Kortom, dan zou ze het niet gedaan moeten hebben. Dat is wel het geval in casu. Wel is het zo dat Emanuels een (goede) reden had om te handelen hoe ze handelde: ze verweerde zich tegen de belaging. De rechter achtte haar actie buitenproportioneel, maar wel gerechtvaardigd. Daarom wordt ze ontslagen van alle rechtsvervolging en heeft ze dus geen straf.

Nogmaals, dat betekent niet dat ze is vrijgesproken. Dat impliceert namelijk volledige onwaarheid van het tenlastegelegde feit. Gelukkig corrigeerden bovengenoemde partijen de foutieve juridische terminologie na enkele opmerkingen op sociale media.