Linkse activisten in Amsterdam (waar anders?) willen op 4 mei de verdronken vluchtelingen herdenken.

 

Zaterdag schreef Gert Jan Geling een uitstekend artikel over 4 mei, waarin hij betoogde dat de dodenherdenking al inclusief genoeg is. Linkse activisten denken hier natuurlijk anders over. Vorig jaar voerden ze de actie ‘4 mei niet voor mij’, waarin ze protesteerden tegen onze ‘witte’ wijze van herdenken. Aandacht voor de Holocaust was blijkbaar fout, want Joden zijn ‘wit’, en er moest aandacht komen voor de Nederlandse misdaden: de slavernij en en de politionele acties in Indonesië.

Het clubje rond dominee Rikko Voorberg zegt ‘ook’ de vluchtelingen te willen herdenken die zijn omgekomen in de Middellandse Zee. Dat betekent dus dat zijn hipsterherdenking niet ‘in plaats van’ de normale dodenherdenking is. Niettemin zorgt zijn politiek-correcte move er uiteraard wel voor dat de herinnering aan de Holocaust steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. En dat is misselijkmakend.

In de Tweede Wereldoorlog zijn er zes miljoen joden vermoord, doelbewust vermoord, door het naziregime. 105.000 joden kwamen uit Nederland, 75% van de 140.000 joden die in 1940 in Nederland leefden. Het is een massamoord zonder weerga, uniek in de geschiedenis, hoewel de Armeense Genocide een beetje in de buurt komt. Natuurlijk, de Holocaust is nu 75 jaar geleden en de mensen die de Tweede Wereldoorlog bewust hebben meegemaakt sterven uit, de directe herinnering raakt dus meer op de achtergrond, maar we hebben als samenleving besloten om de slachtoffers van Holocaust en de andere slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Deze geschiedenis proberen Rikko Voorberg en de zijnen door de dodenherdenking veel algemener, politiek-correcter en actueler te maken, uit te wissen. In deze tijd helemaal fout, vanwege het herlevende antisemitisme onder radicale moslims, extreemlinks en extreemrechts. Een deel van onze samenleving heeft niets van de oorlog geleerd.

Aandacht voor verdronken vluchtelingen en voor de slachtoffers van de oorlog in Syrië en Irak is ontzettend goed. Vanzelfsprekend. Maar als je deze mensen zo graag wil herdenken dominee Voorberg, kies hier verdomme dan een andere dag voor uit. We herdenken Keti Koti immers ook niet op 4 mei.