De voorzitter van de gebiedscommissie Delfshaven, Tom Harreman, wil de opvang voor prostituees aan de Korenaarstraat in Het Nieuwe Westen terugschalen dan wel sluiten. Het Intensief Begeleid Wonenpand voor “de dames van de Keileweg” is de meest overlastgevende opvang van de gemeente Rotterdam.

Het huis staat midden in de dichtbevolkte Pupillenbuurt, in een zijstraat van de Heemraadstraat, locatie van van Jalta’s project De Bijstandsstraat.

‘Als je hier door de buurt loopt, dan bereiken je wel signalen van overlast door dealers, mogelijk seksuele activiteiten die plaatsvinden en gebrek aan toezicht op het pand,’ zegt Harreman in een gesprek met Jalta.

Keileweg
De opvang zit er sinds 2006. De ongeveer twintig vrouwen zijn afkomstig van de in 2005 gesloten tippelzone aan de Keileweg, waar toentertijd bijna driehonderd prostituees actief waren. De meesten van hen zijn in opvangvoorzieningen beland.

De instelling aan de Korenaarstraat moest meer bieden dan alleen verslavingsbehandeling. De vrouwen moesten worden gesteund in de breedste zin van het woord, zodat participatie in de samenleving op termijn weer in zicht zou komen, aldus een Evaluatie Intensief Beschermd Wonen van Boumann GGZ.

Weggeëbd
Maar tippelen doen sommige dames nog steeds, volgens bewoners van deze buurt. Daarnaast zijn er om en rond het pand veel drugsdealers actief.

Harreman: ‘In het begin wordt er veel tijd en energie gestopt om bewoners mee te krijgen, want dat er een pand komt, dat vindt niemand leuk. Maar ik krijg wel signalen dat het de laatste tijd toch een beetje laissez-faire wordt en dat het toezicht is weggeëbd. Dit moet nog verder worden onderzocht, maar de signalen zijn duidelijk.’

Beetje rust
De voorzitter van de gebiedscommissie wil eerst de klachten onderzoeken, maar hij denkt dat de buurt gebaat is bij meer spreiding, ‘zodat je kleinschaligere opvangvoorzieningen krijgt die makkelijker te beheersen zijn en voor minder overlast zorgen’.

En als dat niet helpt: sluiten. ‘Ik vind dat de bewoners na zoveel jaar te hebben meegedacht, nu wel recht hebben op een beetje rust.’

Koen Burgerhout, woordvoerder van Bouman GGZ, waaronder het pand valt, laat weten ‘geen meldingen van overlast’ te hebben gekregen. ‘Wij gaan graag in gesprek met de heer Harreman, zodat we kunnen bespreken waar het hier precies om gaat.’

Bekijk de video: