Het kerkelijk bestuur van de Remonstranten in Nederland kwam deze week met een opvallend voorstel: Tweede Pinksterdag schrappen als nationale feestdag en het Suikerfeest ervoor in de plaats brengen. Dit om een gebaar te maken in de richting van moslims in Nederland. 

Die genoemde reden maakt het idee extra opvallend. Waarom zou er uitgerekend naar de moslimgemeenschap in Nederland een gebaar moeten worden gemaakt? Waarom niet naar de Joodse gemeenschap? Of de boeddhistische? Hindoes en mormonen vissen ook achter het net. Elk gebaar naar de ene groep, stelt de andere groep weer achter.

Dat is tegelijkertijd een van de redenen dat christelijke feestdagen onder vuur schijnen te liggen. Christenen hebben in Nederland wel automatisch vrij op hun feestdagen. Maar dat is nu eenmaal een traditie die in Nederland al eeuwenlang zo geldt. De Joodse gemeenschap heeft in haar eeuwenlange aanwezigheid nooit een punt gemaakt van het feit dat men geen vrij kreeg voor Jom Kippoer of Chanoeka. De meeste moslims in Nederland zullen overigens ook niet fel aandringen op een nationale vrije dag aan het einde van de ramadan. Het is een ideetje uit de remonstrantse koker. Blijkbaar denken zij hiermee de moslimgemeenschap een plezier te doen. Maar die kunnen nu ook gewoon een vrije dag opnemen.

Het afschaffen van Tweede Pinksterdag is op zichzelf overigens helemaal geen slecht idee. Idem voor Hemelvaart. Kerst en Pasen zijn allang geen religieuze festiviteiten meer, dus daarvan is het goed voor te stellen dat de huidige regeling in stand blijft. Het zijn vooral diep in de maatschappij verankerde familiefeesten. Maar een dag vrij geven wegens de hemelvaart van Jezus of de uitstorting van de Heilige Geest, is behoorlijk achterhaald. Een extra zelf in te vullen vrije dag in de CAO zou voor veel werknemers allicht veel beter uitkomen. Dan kunnen moslims vrij nemen voor het Suikerfeest, Joden voor Chanoeka en christenen wanneer zij dat willen voor Tweede Pinksterdag. Het opleggen van een religieus feest aan andersgelovigen of ongelovigen hoeft dan niet meer. Mensen kunnen prima zelf beslissen wanneer zij zin hebben om een feest te vieren. Daar hebben ze de bemoeienis van de overheid niet voor nodig.

Maar juist dat maakt het voorstel van de Remonstranten onnodig. In een seculiere samenleving is juist behoefte aan zo min mogelijk confrontatie met de religieuze hoogtijdagen en gebruiken van anderen. Het wegstrepen van Tweede Pinksterdag, wat heus geen stevig verankerde Nederlandse traditie is, zou niet de weg vrij moeten maken voor het collectief maken van een ander religieus feest. Op moslims na viert geen enkele Nederlander het Suikerfeest. Een vrije dag mag dan wel nooit weg zijn, maar laat werknemers die dag zelf invullen. Dan hoeven de Remonstranten niet meer met dergelijke zelfhatende voorstellen te komen.