De belangrijkste leerstelling van rechts, dat migratie tot ontwrichting leidt, is aan herziening toe.

Elsevierjournalist Gerlof Lijstra houdt al jaren het aantal in ons land gepleegde moorden bij. Gisteren meldde hij dat het aantal voor 2018 was uitgekomen op 106 – het laagste aantal sinds het blad met de meting was begonnen, in 1992. Voor nadere duiding van de voornaamste trend binnen de cijfers verwijs ik graag naar zijn analyse in het blad. Maar belangrijker lijkt me de constatering dat het aantal moorden al jaren daalt. De 106 van vorig jaar zijn het laagste aantal sinds 1973, het laatste jaar dat er minder dan 100 moorden werden gepleegd. De daling vanaf de piek begin deze eeuw is ronduit spectaculair: van 255 in 2001 naar 106 vorig jaar.

Het lage moordcijfer past binnen een bredere trend van aanhoudende daling van de criminaliteitcijfers. Zowel de geregistreerde als de ondervonden criminaliteit hebben in het midden van het vorig decennium een duikvlucht ingezet die nog altijd voortduurt (en niet alleen in ons land maar in de hele westerse wereld).

De aanhoudende daling is nog opmerkelijker als we in aanmerking nemen dat het bevolkingsaantal ook vorig jaar weer is gestegen, met bijna 100,000 – anderhalf miljoen inwoners meer dan in 2001 en maar liefst vier miljoen meer dan in 1973. De aanhoudende bevolkingsgroei wordt vrijwel volledig veroorzaakt door een immigratieoverschot. In 2018 kwamen er 88,000 meer mensen ons land in dan er vertrokken (overigens hoofdzakelijk uit andere Europese landen).

De combinatie van dalende criminaliteitscijfers en bevolkingsgroei door migratie is voor rechts een lastige. De afgelopen decennia heeft men de these dat immigratie voor ontwrichting zorgt zolang uitgedragen dat het de kracht van dogma kreeg. Nu de feiten in een andere richting wijzen, zou men van dat dogma afstand moeten durven nemen. Van de extreemrechtse partijen PVV en FvD valt op dat punt weinig te verwachten, maar voor VVD en CDA zou dit toch een aanzet moeten geven tot het bijstellen van het denken en bij voorkeur ook de retoriek over migratie.