Linkse wetenschapper Roos Vonk schreef afgelopen jaar een berucht opinie-artikel in NRC Handelsblad, waarin ze de veehouderij met de Holocaust vergeleek. Ze komt hier nu op terug op Twitter: ‘Mijn stuk over de veehouderij was niet geplaatst door nrc als de parallel met Holocaust er niet in stond.’ 

Hieronder het gesprek dat Roos Vonk voerde op Twitter met Volkskrant-journalist Martijn van Calmthout en politicoloog Matthijs Rooduijn.

Roos Vonk probeert haar eigen straatje schoon te vegen – ‘eigenlijk ben ik veel genuanceerder’ – maar ze blijft gewoon voor 100% verantwoordelijk voor wat ze heeft geschreven. Het is niet de verantwoordelijkheid van de opinieredactie. Natuurlijk vindt een opinieredactie het leuk als een relletje is en een auteur ingaat op een schrijfverzoek. Maar de auteur schrijft zo’n stuk, zet daar haar of zijn naam onder. Roos Vonk probeert onder deze verantwoordelijkheid uit te komen, maar door dit te doen brengt ze haar imago als wetenschapper nog meer schade toe dan met haar actie om die controversiële opinie te schrijven.