Nieuws uit Gouda. Wij schreven hier op Jalta al eerder over de plannen van de gemeente om een megamoskee te bouwen in de voormalige Prins Willem Alexander-kazerne (het PWA-terrein). Superkorte recap: de omwonenden van Gouda Noord werden laat en bijzonder schaars geïnformeerd over de plannen. Zij hebben zich inmiddels verenigd in actiegroep Gouda Noord zoals het Hoort. Hun bezwaren zijn onder andere de verkeersdruk in hun woonwijk, de sterke verdeeldheid in de Goudse politiek over het project en de snaakse manier van aanpak van de gemeente.

De drie moskeeën die samengaan in de megamoskee hebben de 2,5 miljoen euro voor de aankoop van het pand bijeen maar de herkomst van dat geld is onduidelijk. Bij het fondsenwerven is gebruik gemaakt van de diensten van radicale salafistische prediker Tarik ibn Ali. Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten gaf eerder deze maand na kamervragen van CDA-ers Omtzigt, Oskam en Knops toe dat hij radicale invloeden en buitenlandse geldstromen in het project beslist niet kon uitsluiten. Desondanks pakt de gemeente Gouda flink door op het project: dinsdag wil het college van B en W de knoop doorhakken.

Dan is er nog een saillant detail: in het PWA-complex bevindt zich een atoombunker. De gemeente Gouda en minister Opstelten hebben aangegeven dat het pand aan de kopers zal worden opgeleverd na het slopen van deze constructie.

Via een bron bereikt ons het nieuws dat deze bunker vermoedelijk aanzienlijk groter en complexer is dan het Goudse college ons wil doen geloven. Deze bron stelt dat hij uit eigen ervaring, contacten binnen Defensie en van voormalig personeel werkzaam in de kazerne weet dat de bunker in de Koude Oorlog is gebouwd “buiten de normale procedures om, op basis van een Kroonbesluit.” De gemeente heeft dan naar alle waarschijnlijkheid geen (kloppende) bouwtekening in haar archieven. Op de tekeningen waar B en W nu mee op de proppen komen zijn “geen zware beschermde en ondergrondse onderkomens opgenomen.” Volgens onze bron is dit ‘naief’ en stevent Gouda op een financiële en maatschappelijke strop af.

Omtzigt, Oskam en Knops hebben opnieuw kamervragen ingediend over de kwestie, zowel over de financiering als over de bunker. Zo willen zij onder andere van de minister weten:

. Waarom verkoopt u de PWA-kazerne met atoombunker, zonder expliciet als voorwaarde te stellen dat bunker gesloopt wordt? Is slechts de intentie van de gemeente Gouda en de Vereniging van Moskeeën om de atoombunker te slopen voor u voldoende garantie dat de toekomstige nieuwe eigenaar er geen toegang toe zal kunnen hebben?

. Kunt u aangeven hoe groot de bunker is die zich onder het complex bevindt? Klopt het dat de bunker zware beschermde en ondergrondse onderkomens bevat en gebouwd is om commandocentra te beschermen tegen massavernietigingswapens op basis van het dreigingsbeeld ten tijde van de Koude Oorlog?

. Bent u bereid de historische kennis van atoombunker, waarover het ministerie van Defensie beschikt, zoals bouwtekeningen, onder de aandacht te brengen van de gemeente Gouda, en de bouwtekeningen openbaar te maken, ervan uitgaande dat het de bedoeling is dat de bunker gesloopt gaat worden?

. Kunt u een inschatting maken van de kosten van de sloop van de atoombunker? Klopt het dat de gemeente Gouda deze kosten momenteel veel te laag inschat?

. Wie gaat de kosten van de sloop betalen?

. Is er al een concept-bouwplan ingediend voor de verbouw van de kazerne tot multifunctioneel centrum/moskee? Zijn er plannen en begrotingen beschikbaar van de gemeente en/of de Vereniging van Moskeeën voor de sloop?

. Hoe groot zijn de geschatte kosten van de verbouwing en bent u bereid ook onderzoek doen naar de herkomst van de financiering voor de beoogde verbouwing, voordat de vergunning wordt afgegeven?

. Vindt u het verantwoord om een atoombunker via de gemeente Gouda te verkopen voor de nieuwbouw van een moskee waarvan de financiering en salafistische invloed vooralsnog schimmig zijn en/of Gouda op te zadelen met een financieel drama van grote omvang als de gemeente zelf over moet gaan tot sloop van de atoombunker tegen veel hogere kosten dan zij tot nu toe zelf inschat?

Dus niet alleen zullen de kosten van de bunker-verwijdering een aanzienlijke financiële ramp vormen voor Gouda, ook is het volstrekt niet duidelijk hoe zwaar en groot het onderliggende bunkercomplex precies is. En verborgen ondergrondse cellen in handen van lieden die banden met salafisten onderhouden, misschien moeten wij dat echt niet willen met ons allen. En de opgehaalde 2,5 miljoen euro zijn alleen voor de aankoop van het PWA-complex, er zijn nog eens miljoenen nodig voor de verbouwing tot megamoskee. Waar zal dat geld vandaan komen? Wordt vervolgd…