Alleen is die heel anders dan de onze.

 

Veel PVV-tweeps hebben in hun bio staan dat ze tegen onrecht zijn. Daarover verbaasde historicus Paul van den Berg zich. Hoe kan dat nou?

Op het eerste gezicht is het ook een beetje gek, PVV’ers met een moraal. De aanhang van Geert Wilders op Twitter scheldt andersdenkenden uit en op niet-besloten Facebookpagina’s juicht men als er weer vluchtelingen zijn verdronken in de Middellandse Zee. Medemenselijkheid lijkt PVV’ers vreemd.

Toch is dit niet waar. PVV’ers hebben een moraal, maar die is heel anders dan ‘onze’ moraal. In plaats van de universele mensenrechten geloven PVV’ers in de solidariteit met de volksgemeenschap. Met oude omaatjes die bestolen worden door Marokkaanse jongens op scooters, blanke meisjes die belaagd worden door asielzoekers, kinderen die graag het Sinterklaasfeest willen vieren en de bewoners van het dorp Oranje die zich verzetten tegen de komst van een asielzoekerscentrum voelt de PVV’er empathie. Medemenselijkheid geldt voor de ‘gewone Nederlander’.

Even voor de duidelijkheid: dat PVV’ers deze empathie hebben is een goede zaak. Dat betekent dat ze zich kunnen verplaatsen in andere mensen, dat ze ondanks al hun idiote, xenofobe en soms ook racistische uitspraken toch een soort van moreel kompas hebben. In plaats ons louter te focussen op hun wanstaltige xenofobie zouden we meer oog moeten hebben voor die andere kant. Dat kan namelijk voor een dialoog zorgen, voor verbinding, voor deradicalisering.

We moeten PVV’ers niet naar de mond praten, wat journalisten als Joost Niemöller en Wierd Duk doen. Maar we zouden wel meer empathie kunnen hebben voor de verliezers van de globalisering, zoals dat heet. Met de empathie voor vluchtelingen, slachtoffers van discriminatie enzovoort zit het bij het de progressieve, hoogopgeleide goegemeente wel goed. Nu nog empathie met die oude omaatjes, dorpsbewoners en laagopgeleide arbeiders. Het populistische narratief is natuurlijk ontzettend fout, maar we maken een fout als we de doelgroepen waarop de populisten zich richten in de kou laten staan.

 

Afbeelding: Wikipedia / Wikimedia Commons