De Provinciale Statenverkiezingen komen eraan. Het is een onbekende verkiezing die zeker niet de populariteitsprijs wint, maar desniettemin een belangrijke. Duurzaamheid staat op het spel, evenals woningbouw en ruimtelijke ordening. In Noord-Holland staat er specifiek iets op het spel dat ons allemaal aangaat: de groei van Schiphol.

Dit is een schoolvoorbeeld waar links en rechts zich onderscheiden, waar economische groei botst met duurzaamheid. Het is niets meer of minder dan een belangenafweging waarin partijen als de de VVD recht tegenover GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren staan.

De Partij van de Arbeid laat er geen gras over groeien: ‘Wij zijn tegen de verdere groei van Schiphol. Groei en doorontwikkeling van Schiphol mag alleen als dat gepaard gaat met vergroting van de veiligheid, afname van de geluidsoverlast en beperking van de uitstoot van schadelijke stoffen waaronder (ultra)fijnstof.’ Zo ook D66, die een nuance lijkt te hebben: ‘Tot 2021 komen er geen vluchten bij. Daarna mag Schiphol alleen groeien zijn als vliegen rond Schiphol schoner en stiller wordt. D66 wil daarnaast dat Schiphol zich meer gaat ontwikkelen tot een multimodaal vervoersknooppunt, waarbij snelle treinen op termijn continentale vluchten voor de korte afstand gaan vervangen.’

In elk geval staat er tot 2020 een plafondgrens. Er mogen namelijk niet meer dan 500.000 vluchten worden gemaakt. Schiphol zelf is -niet erg verrassend- voorstander van groei. Een gematigde groei, noemen ze het. De luchthaven zorgt in hun optiek voor een goed vestigingsklimaat en voor werkgelegenheid.

Op dit moment is er niet genoeg goodwill om rigoureuze maatregelen nemen. Een voorstel van Partij voor de Dieren om geen extra vluchten toe te staan is deze maand afgewezen. PvdA steunde het voorstel als enige linkse partij niet.

Dat is zonde. Ongetwijfeld is er een economisch belang bij de groei betrokken, daar twijfelt niemand aan. Echter, er is nu terecht een tendens van duurzaamheid gaande. Vliegtuigen zijn ronduit de grootste vervuilers. Hier zit voor de politiek een uitdaging. De vraag is of na de volgende verkiezingen de koers wordt bijgesteld.