De besluitvorming rond de Goudse Al-Wahda megamoskee is nog niet eens rond of het eerste geval van belangenverstrengeling is alweer een feit.

De plannen voor de nieuwe megamoskee in Gouda zijn nog niet eens door de gemeenteraad of het eerste corruptieschandaal is aan het licht gekomen. Blijkbaar was het project nog niet omstreden genoeg nadat bekend werd dat de salafistische haatprediker en jihadfan Tarik ibn Ali (eigenlijk: Tarik Chadlioui) de financiering verzorgt en de “progressieve” partijen in Gouda de scheiding tussen kerk en staat aan hun sandalen lappen. Gelooft iemand dat de omwonenden een vergelijkbaar megaproject zo door de strot zouden krijgen gedrukt als het niet om een moskee ging maar om een theater, zwembad of winkelcentrum?

Nee, alsof de controverse nog niet groot genoeg was, blijkt dat PvdA-gemeenteraadslid en woordvoerder in de discussie rond de Al-Wahdamoskee, Khalid Tatou, voor zijn onvermoeibare lobbywerk is beloond met een baan. Tijdens zijn campagne voor het verrijzen van de megamoskee, solliciteerde Tatou naar een nieuwe betrekking. En die vond hij, per februari is hij directeur van de islamitische basisschool An-Noer (“het licht”) in Alphen aan den Rijn. Dit is te lezen op Tatous LinkedIn-profiel.

Dus terwijl Tatou hard lobbyde voor de Goudse megamoskee solliciteerde hij bij de initiatiefnemer ervan naar een baan en kreeg deze nog ook

Goed voor hem, zou je zeggen, en gefeliciteerd – een gemeenteraadslid met een echte baan ernaast is een voorbeeld voor velen. Ware het niet dat collega Carel Brendel ons erop wijst dat de An Noer-school onderdeel uitmaakt van de Stichting Islamitische Scholen Rijn en Gouwe (ISR&G) en dat deze stichting wordt geleid door Saïd Boukayouh, de – jawel – initiatiefnemer van de Al-Wahdamoskee. Zoals al op 3 maart op het Forum Gouda werd geconstateerd, is er niets op het CV van gemeenteraadslid Tatou te vinden dat hem bijzonder zou kwalificeren voor een baan als schooldirecteur.

Dus terwijl Tatou hard lobbyde voor de Goudse megamoskee solliciteerde hij bij de initiatiefnemer ervan naar een baan en kreeg deze nog ook! Dat is niet eens meer de schijn van belangenverstrengeling, dat is de definitie ervan. Er zijn landen waar men dit gewoon corruptie noemt en waar je ervoor de gevangenis indraait. Als Khalid Tatou ook maar een greintje integriteit had bezeten, had hij zich tijdens de sollicitatieprocedure teruggetrokken als PvdA-woordvoerder van het Al-Wahdaproject en zou hij zich op 11 maart in de gemeenteraad onthouden van stemming over het project.

Maar nee, Tatou wil zijn taart hebben en hem nog eten ook. Verrassend is het natuurlijk allemaal niet. Na alle schandalen, ruzies en financiële malversaties rond islamitische scholen, omroepen en moskeeën en de tsunami van corruptiezaken en nepotisme binnen lokale PvdA-afdelingen, was het bijna een wonder – een ayah – geweest als de Al-Wahdamoskee gevrijwaard was van dit soort zaken. Maar dat het al zover zou zijn voordat de eerste steen is gelegd, voordat zelfs nog maar de besluitvorming rond is, zegt veel, heel veel over de onheilige combinatie tussen islam en sociaaldemocratie in ons land.

U mag raden wie er straks instapt om de boel te redden: is het a) Koeweit, b) Qatar, c) Saoedi-Arabië of d) de Nederlandse belastingbetaler?

Als de megamoskee in spe nu al op een beerput lijkt te worden gebouwd, op een fundament van corrupte politici en bestuurders, van salafistische haatimams (met opnieuw een tragikomische rol voor Tatou, ditmaal als struisvogel), van misogynie inclusief doofpot en van verdacht geld (insiders vermoeden dat Nederlands-Marokkaanse criminelen het project meefinancieren om een “stairway to heaven” te kopen), hoe moet het dan straks als Al-Wahda er echt staat? Als blijkt dat het megaproject niet dekkend kan worden geëxploiteerd, mag u raden wie er instapt om de boel te redden: is het a) Koeweit, b) Qatar, c) Saoedi-Arabië of d) de Nederlandse belastingbetaler? En bij ieder ander antwoord dan d) mag u opnieuw raden wat de voorwaarden daarvan zullen zijn qua ideologische richting van de moskee of de aanstelling van imams…

De liberalen in Gouda zijn al om en hebben tegen de wil van hun VVD-burgemeester en het college waaraan zij deelnemen, besloten dat de op praktisch ieder gebied onzalige Al-Wahda (vert.: ‘de eenheid’, hoewel als naam ‘De Splijtzwam’ meer op zijn plaats lijkt) er niet mag komen. De “swing vote” ligt nu bij de ChristenUnie en ook deze partij lijkt, als wij fractievoorzitter Theo Krins mogen geloven, niet akkoord te gaan met de huidige bouwplannen. “We hebben de plussen en minnen van het plan naast elkaar gelegd. De minnen zijn ver in de meerderheid,” vindt Krins, maar een ondubbelzinnig “Nee tegen de Megamoskee” van de CU’ers ligt er nog niet. Hoe ironisch zou het zijn als op 11 maart dankzij de CHRISTENunie de louche-gefinancierde, radicaalverdachte en van belangenverstrengeling doordrenkte Al-Wahdamoskee er toch komt?