Daders van gewelds- of zedenmisdrijven worden verplicht om te luisteren naar slachtoffers. Dit besluit heeft minister Sander Dekker van Rechtsbescherming genomen. Dit is een zeer verstandig besluit, enerzijds omdat daders geconfronteerd worden met het leed dat zij veroorzaakt hebben, maar anderzijds vooral omdat het eer doet aan de pijn van slachtoffers. Het kan hen het gevoel geven dat ze gehoord worden, iets dat erg belangrijk is tijdens het rechtsproces.

De recidive van crimineel Nederland is niet laag, namelijk 47% voor gevangenisstraf en 34% na taakstraf of reclasseringstoezicht. De kans dat door deze maatregel het percentage daalt is niet hoog, maar dit is ook niet het doel ervan. Het gaat om het verwerkingsproces van het slachtoffer. Door de verplichting dat daders de rechtszaak bijwonen kunnen de slachtoffers, als ze dat willen, laten weten wat de impact van de daad is op hun leven. Vergelding speelt voor een deel dus ook mee.

Bovendien gaat de Raad voor de Rechtspraak alle rechtbanken in Nederland langs om te inspecteren of de faciliteiten en ruimtes wel goed voor slachtoffers zijn ingericht. Tot slot krijgen strafrechters en juridisch medewerkers een cursus aangeboden waarin ze leren hoe ze beter met slachtoffer om kunnen gaan tijdens een zitting.

Het boek ‘Het zichtbare slachtoffer’ van Marijke Malsch laat zien waarom dit soort maatregelen nodig zijn. Privacy en bescherming van slachtoffers staat centraal. Na de veroordeling van een misdadiger lijkt het proces te zijn gestopt en het einde van het traject bereikt te zijn, maar voor slachtoffers kan dit hun hele leven doorgaan. Daarom is het goed dat er nu meer aandacht is voor de getroffenen.

Afbeelding: Flickr