Thierry Baudet cum suis voerden begin deze week een hetze tegen de linkse leraar Ivar Gierveld, die zijn leerlingen een kritische schoolopdracht meegaf over het Forum voor Democratie. Maar er is niets mis met leraren met een mening. Zij helpen leerlingen juist om zelf kritisch na te denken.

 

Indoctrinatie

Yernaz Ramataursing heeft behalve het Forum voor Democratie ook een andere hobby: linkse indoctrinatie op scholen en universiteiten spotten, dat aan de kaak stellen en vervolgens ontslag van de desbetreffende docent eisen. Deze stappen ondernam hij afgelopen dinsdag ook toen een klaarblijkelijk boze tiener een opdracht van zijn school door had doorgestuurd naar Thierry Baudet. De FvD-leider tweette daar uiteraard vol ongeloof over. Het opjagen van Ivar Gierveld, de docent in kwestie, kwam daarna vol in gang.

Wat er vervolgens gebeurde zal je wel verbazen. Normaal gesproken zou links Nederland stelling nemen tegen Baudet, maar stiekem waren veel mensen het met hem eens. Volgens verschillende linkse tweeps zijn veel docenten rechts, racistisch en homofoob. Voor hen zou er geen plaats mogen zijn op scholen. Kortom, er worden verschillende mythes over docenten de ether in geslingerd die ontkracht moeten worden.

 

Homofobie

Het feit dat leerlingen zich onveilig kunnen voelen op school heeft meestal met de medeleerlingen te maken, niet met de docenten. Op grote scholengemeenschappen komen leerlingen uit allerlei verschillende milieus bij elkaar. Dat kan voor nodige botsingen zorgen. Het is dan ook een absolute kerntaak van de docent om zorg te dragen voor een klimaat in de klas waarin de leerling zich veilig en geborgen voelt. Een docent die openlijk homofoob en/of racistisch is moet een andere baan zoeken.

De vraag is echter of er echt homofobe en racistische docenten voor de klas staan. Voor racisme is het moeilijk te bepalen of dat zo is. Bij homofobie is dat totaal anders. Er wordt namelijk al jaren vanuit de overheid, maar ook direct vanuit de scholen beleid gevoerd om seksualiteit in al zijn vormen op school bespreekbaar te maken. Het onderwijs kenmerkt zich ook vaak als een plek waar mensen rondlopen met zeer verschillende seksuele oriëntaties. Zij zijn van belang voor het proces van seksuele acceptatie bij de tieners. Die twee homoseksuele docenten kunnen wellicht net dat zetje geven waardoor leerlingen uit de kast durven te komen.

 

Burgerschap

Linkse en rechtse ontslagroepers zadelen het onderwijs wel met een probleem op als zij andersdenkende docenten willen weren van de school. Wie moet er dan voor de klas staan? Er bestaat al een enorm lerarentekort. Met deze ideologische aanpak zal dit probleem absoluut niet geholpen worden. Docenten zijn in de regel politiek betrokken burgers, maar is dat erg? De leerlingen moeten immers opgeleid worden tot kritische burgers die tot een eigen afgewogen oordeel, ook ten aanzien van politieke kwesties, moeten kunnen komen. Dat is immers een belangrijke taak van het onderwijs.

Vakken als geschiedenis, burgerschap en maatschappijleer vormen in dat proces een belangrijke schakel. Leerlingen leren hierbij de geschiedenis van ons Nederlandse politieke systeem kennen, de strijd die daarvoor is gevoerd en hoe de politiek anno 2017 in elkaar zit. Ze leren het politieke spectrum van links tot rechts kennen. Docenten met een heldere politieke mening kunnen hier van groot belang zijn. Door de argumenten van deze docenten kunnen de leerlingen immers juist zelf hun eigen goed beargumenteerde politieke visie gaan vormen. Laten we docenten dus niet monddood maken maar laat ze hun mening geven, zodat de stemmer van morgen met hun hierover in debat kan gaan.