Te Gouda start over enige minuten de Raadsvergadering over de El-Wahda-moskee, op het Prins Willem Alexander-terrein (PWA-terrein).  Op 11 maart aanstaande valt het besluit, het college lijkt de plannen te willen doorzetten. Zoals het op de site staat:  “Bespreken wensen en bedenkingen van de raad tav het aangaan van een ABC constructie door het college van b&w voor de realisatie van een islamitisch centrum en huisvesting De Ark /Gemiva. Daarnaast vraagt het college om een budget beschikbaar te stellen voor de huisvesting van de (v)so De Ark en een investeringskrediet voor de huisvesting van het kinderdagverblijf van Gemiva op het terrein van de PWA kazerne.”

HIER leest u alle achtergrondartikelen en -reportages die eerder op Jalta verschenen.

U kunt HIER DE LIVESTREAM volgen.  Hieronder updates:

22:42 Vergadering gesloten. College is geadviseerd, beslissing volgende week. De VVD blijft de sleutel tot het tegenhouden van de komst van de Megamoskee El-Wahda in Gouda Noord. U leest er de komende week en natuurlijk op 11 maart hier alles over.

22:37 Klijmij (GL) vraagt waarom GBG gedraaid is van voor naar tegen.  De Koning: toen was er sprake van een werkgelegenheidsplan.

22:35 Tatou (pvda) Welke alternatieve lokatie dan? Ja DIE vraag had ik graag maanden eerder gehoord, onder andere aan bewoners, zegt De Koning. Eerst plan maken, dan pas gebouw zoeken.

22:28 De Koning van Gemeentebelangen Gouda (GBG) vindt het niet verantwoord qua kosten voor beveiliging en druk op de wijk. Gemeente verkoopt vastgoed uit geldgebrek, waarom dit via ABC-constructie aankopen? Groot maatschappelijk probleem voor de wijk.

22:25 Kerkmans draagt alternatieve lokatie aan en heeft zorgen over verkeer en bomenkap.

22:20 Kerkmans van de Partij voor de Dieren. Overal waar een islamitisch centrum komt, ontstaat ophef. Dossier is een splijtzwam. Emoties, angsten en onderbuikgevoelens op basis van wereldnieuws. Er was een onderzoek naar de fondsen, ze wil dat er ook onderzoek komt naar gelden uit bio-industrie en kinderarbeid etc.

22:10 Van Eersel hekelt fel het negeren van de burgers en de arrogante houding van het college. Stelt dat de koppeling van het lot van de Megamoskee en de Ark/Gemiva onheus is.

22:00 Gouda 50+ wil seniorenwoningen. Scheelt een hoop overlast, aldus raadslid Van Eersel.

21: 55 Klijmij (GroenLinks) wil gezamelijke huisvesting en als dat niet kan alleen een megamoskee. Verkeersoverlast is belangrijke bedenking. GL ziet de Megamoskee als een optie voor een Goudse islam, zonder Midden-Oosterse invloeden.

21:47 De SGP vindt het jammer dat moslims Jezus niet eren. En vindt de felle discussie stuitend. Wel ‘brengen mensen uit naam van de islam anderen om het leven.”

21:45 VVD lijkt NIET in te gaan stemmen met de kredietverlening. Draaien ze? 

21:40 Van den Akker (VVD) noemt ook scheiding kerk en staat. De geldstromen komen niet uit buitenland, en er zijn geen aanwijzingen voor radicalen in de organisatie. (Beide is niet geheel of nog niet duidelijk, red.)

21:34 Van Dijk noemt het een bestuurlijke mislukking en ondoordacht. Tatou zegt dat er nog nooit zo veel gesproken is over een dossier, dus hoezo ondoordacht?

21:26 Van Dijk (SP): een kleine moskee in Gouda Noord is prima. Daarom ging de SP akkoord met de vestiging van een moskee. De manier van communiceren door het college keurt de SP af. Vertrouwen in Goudse politiek ernstig geschaad.

21:20 Tatou stelt dat mensenrechten worden geschonden door de capaciteit van de megamoskee begrenzen op 1500 mensen.Woordvoerder Boukayou van de megamoskee heedt dit aantal zelf genoemd, volgens CU. De D66 (!!) voorzitter bestrijdt dit.

21:15 Versteeg (SGP) hekelt gebrekkige communicatie met burgers.

21:10 Weeber (Gouda Positief) stelt dat het bestuur van El Wahda de meest constructieve moslims denkbaar zijn. We zijn allemaal Gouwenaren en moeten samen leven.

20:56 Van Vugt (D66) schuift het weer op de kinderen van De Ark/Gemiva, die zijn de dupe van eventueel niet doorgaan van de plannen. Hekelt ‘hetze’ tegen moslims. Publieke tribune juicht. Van Rossum houdt voet bij stuk.

20:55 Plan is niet transparant, volgens van Rossum.  Geen koopacten, geen bibob, haatpredikers, weerstand van buurt en fietsersbond. Verwijt van Tatou over polarisering is onterecht. Feiten moeten afgewogen worden.

20:50 Van Rossum: plan is verkeerd ingezet, buurt is te laat geinformeerd. Buren zijn best bereid om te praten, bijvoorbeeld over een kleinere moskee. VErkoop aan de Ark/Gemiva is wettelijke taak, aan de moskee niet. De CDA-er (!!) pleit voor scheding kerk/staat.

20:44 In coalitieakkoord was geen sprake van gebedshuis, volgens De Koning (GBG)

20:40 Van Rossum noemt predikers verbonden aan zowel de Megamoskee als Sharia4Belgium. Die feiten moeten worden opgehelderd. Voorzitter (D66) grijpt in: is toch al onderzocht, er zijn geen radicalen.

20:37 Het is een ‘prachtkans voor samenleven in Gouda’ als de partijen met hun verschillen onder 1 dak kunnen komen. Bezwaren buurt zijn serieus genomen, volgens Tatou. Wel moeten bezwaren serieuze argumenten zijn, ze zijn geschrokken van reacties. Moslims zouden zijn belasterd en zwartgemaakt, er zou een haatprediker actief zijn. Rare associaties tussen de aanwezige bunkers en moslims. Aannames zijn begrijpelijk maar mogen nooit op moslims geprojecteerd worden. PvdA zal krediet voor dit prachtige plan steunen.

20:33 Tatou (PvdA) hakkelt. De voorkeur van de PvdA gaat uit naar gezamenlijke huisvesting Megamoskee en De Ark/Gemiva. De belangen van deze partijen plus buurtbewoners zouden hierin verenigd worden, volgens hem.

20:31 Van Vugt schuift vertraging huisvesting kinderen nu in de schoenen van CU.

20:30 Van Poperingen stelt dat de toestroom zal leiden tot overlast en hoge kosten voor de gemeente voor verkeersregeling. Definitieve standpunt CU nog niet duidelijk over financiering De Ark/Gemiva.

20:25 Volgens Weeber (Gouda Positief) zijn de Ark en Gemiva juist super blij met deze oplossing.

20:20 Van Poperingen (CU) is boos en teleurgesteld. Kinderen van de Ark wachten op huisvesting. College negeerde meerderheid van de gemeenteraad door de huisvesting hiervan aan die van de Megamoskee te verbinden. De urgentie van een moskee op die plek is niet duidelijk. De weerstand in de buurt is mede de schuld van de Raad zelf, de bewoners zijn te laat geinformeerd en hebben geen inspraak gehad.

20:18 Van Rossum (CDA) vraagt waarom er nu al een besluit valt terwijl het bibob-onderzoek nog niet gedaan is. Van Vugt (D66): “Omdat het kan.” Van Rossum noemt het onvolledig.

20:15 Discussie over het aankopen van het pand voor school De Ark en kinderdagverblijf Gemiva

20:09 D66 heeft afgetrapt, en begint meteen over de beeldvorming die het tolerante Gouda geen recht doet.