Als islamitische agentes een hoofddoek mogen dragen dan mogen aanhangers van het vliegend spaghettimonster in het korps een vergiet onder hun politiepet dragen.

 

Scheiding van kerk en staat betekent dat de overheid neutraal dient te zijn. Overheidsdienaren mogen geen religieuze symbolen dragen. Onze overheid is seculier en de overheidsdiensten moeten daarom vrij zijn religieuze sturing en invulling.

Als agent ben je naast gezagsdrager ook dienstverlener namens de overheid. Het uniform van een politieagent heeft als doel dat de burgers in één oogopslag zien dat de agent de politie vertegenwoordigt. Een belangrijk aspect van een uniform is dat er geen uitzonderingen gemaakt kunnen worden. Als moslima’s een hoofddoek mogen dragen als ze bij de overheid werken dan mogen pastafari’s een vergiet onder hun politiepet dragen.

Het is duidelijk dat dergelijke gelijke behandeling van religieuze uitingen onmogelijk is. Als dienstverlener dien je neutraal te zijn. Op deze manier maak je geen onderscheid tussen de verschillende mensen.Hierbij passen geloofsattributen als een hoofddoek, een vergiet of een kruisje om de nek niet.

Agentes met een hoofddoek propageren hun geloof. Dat kan niet. Dat is colportage. Een agent met een sticker van McDonalds op zijn pet is om dezelfde reden ook niet toegestaan. De agent is in dienst van de overheid en niet in dienst van een bedrijf of een religieuze instelling. Het publiek mag niet de indruk krijgen dat het functioneren van een agent door een bepaalde religie of ideologie beïnvloed wordt.

Het is daarom noodzakelijk dat bij het uitoefenen van gezag niet de persoonlijke motieven of de levensfilosofie van de ambtenaar een issue wordt. Om die reden wordt van overheidsdienaren verwacht dat zij volstrekt neutraal zijn.

Als je neutraliteit wil uitstralen als dienstverlener (bij de brandweer, de politie, de overheid, het onderwijs, de rechtspraak) dan draag je dus geen religieuze symbolen. Dienstverlening vanuit de overheid in Nederland is nu eenmaal neutraal ten aanzien van religie.

Hans de Vries,
Voorzitter van de ASP (Atheïstisch Seculiere Partij)

 

 

Amsterdamse agente met hoofddoek moet geschorst worden