There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics.

Benjamin Disraeli

 

Naar aanleiding van het recente antihomogeweld in Arnhem deelden linkse lieden op sociale media driftig een artikel uit het Algemeen Dagblad van drie jaar geleden. Volgens een onderzoek zou het antihomogeweld immers vooral komen door de ‘witte man’. 

 

Het AD citeerde Kai Jonas van de Universiteit van Amsterdam, die erg blij is met de resultaten uit het onderzoek. Dat ‘vooral 16-jarige Marokkaanse jongens op een scooter’ homo’s in elkaar zouden slaan klopt immers niet.

Maar wat Jonas doet is creatief met cijfers omspringen. In Nederland wonen veel meer ‘autochtonen’ dan Marokkaanse Nederlanders. Ook al zijn ‘autochtonen’ wat absolute aantallen betreft in de meerderheid, dan nog kunnen de Marokkanen relatief oververtegenwoordigd zijn als dader. En dat is dus ook zo. Uit het politierapport van eind 2013 blijkt dat Marokkaanse Nederlanders relatief vaker de dader zijn. Overigens kloppen deze cijfers niet helemaal, want de politie registreert niet de etniciteit van de dader, alleen de nationaliteit. En een kwart van de Marokkaanse Nederlanders heeft  geen Marokkaans paspoort.  En zoals utrechtenaar Frank de Leeuw terecht op Facebook stelt:

Er wonen bijna 40 maal zo veel Nederlanders in Nederland dan allochtonen met Marokkaanse achtergrond (CBS-definitie), je zou het percentage dus met 40 moeten vermenigvuldigen waarmee je komt op verhoudingsgewijs 10 (tien!) keer meer homogeweld door Marokkanen. Het door links zo slecht gelezen en bejubelde artikel noemt ook een ander onderzoek (UvA, drie keer zo groot rapport over homogeweld in Amsterdam). Dit onderzoek heeft het over percentages van 36% Marokkaanse daders en 36% autochtone daders.

Betekent dit dat alle Marokkanen slecht zijn en overal de schuld van moeten krijgen? Nee, natuurlijk niet, want ook binnen de Marokkaanse gemeenschap vormen de potenrammers nog steeds een minderheid. Maar die oververtegenwoordiging is uiteraard wel een probleem dat benoemd mag worden, in plaats van dat politiekcorrecten weer creatief met statistieken omgaan om die feiten weg te masseren die niet in hun ideologische plaatje passen.

 

 

Ook het NRC Handelsblad checkte de uitspraak dat antihomogeweld vooral voorkwam onder witte mannen:

Dat anti-homogeweld vooral door blanke mannen wordt gepleegd, is in absolute zin waar (ze vormen de grootste groep), maar in relatieve zin niet: autochtonen vormen 79 procent van de Nederlandse bevolking en slechts 61 procent van de verdachten van anti-homogeweld. Dit deel van de stelling is dus half waar. Dat de oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongens een mythe is, klopt niet. Als je het aandeel Marokkanen onder de verdachten afzet tegen het percentage Marokkanen onder de bevolking, blijkt dat ze nog steeds oververtegenwoordigd zijn in de groep verdachten van anti-homogeweld. Dit deel van de stelling is dus onwaar.