Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft de tolerantie van Nederlanders naar homo’s toe gepeild. Op zichzelf kwam er een positief resultaat uit: de opvattingen over homo’s en biseksuelen zijn steeds positiever geworden. In 2006 was iets meer dan de helft (53 procent) van de Nederlanders positief over homo- en biseksualiteit, nu is dat gestegen tot 74 procent. Maar daarmee zijn we er nog lang niet.

Opvallend is dat ook in groepen waar je het niet zou verwachten de tolerantie is gestegen. Ook religieuze en conservatieve groepen zijn verdraagzamer geworden. ‘De verschillen tussen de bevolkingsgroepen zijn de afgelopen jaren wel kleiner geworden’, zeggen de onderzoekers.

Hoewel de tolerantie is gestegen, blijft er nog een aversie tegenover uitingen van homoseksualiteit. Ruim een vijfde van de gepeilden zegt moeite te hebben met twee mannen die hand in hand over straat lopen. ‘Het goede nieuws is als een dun laagje vernis. Daaronder zit de rauwe werkelijkheid dat mensen homoseksualiteit accepteren zolang het maar niet zichtbaar wordt. Zolang het achter gesloten deuren blijft. Blijkbaar mag je het wel zijn, maar mag je het niet zien!’ zegt minister Van Engelshoven tegen het AD.

Er is dus nog werk aan de winkel, moge dat duidelijk zijn. Tegelijkertijd mogen we blij zijn, aangezien er een positieve trend gaande is. Wereldwijd doet Nederland het bovendien goed: op de ranking van homotolerantie staan we tweede.

 

Afbeelding: Flickr