Femke Halsema mag dan misschien burgemeester zijn geworden van de meest linkse stad van Nederland op Nijmegen na, maar ze voert een rechts beleid. Niet alleen prees ze de Israëlische stad Tel Aviv aan als voorbeeld voor de homotolerantie, tot afgrijzen van de Palestina-activisten, maar nu heeft ze ook de dialoog met salafistische moslims stopgezet.

 

Het staken van het gesprek met salafistische moslims is een breuk met het beleid van haar voorganger Jozias van Aartsen. Interim-burgemeester Van Aartsen vond de dialoog met salafistische moslims wel van belang, omdat je meer bereikt als je met elkaar in gesprek blijft.

Natuurlijk wordt een dialoog door gerharnast rechts geframed als capitulatie voor islamisering, maar dat is niet waar. Als burgemeester van een grote en diverse stad moet je gewoon in principe met iedereen in gesprek gaan, ook met groeperingen die qua idealen heel ver van je afstaan. Alleen extremistische groeperingen die een bedreiging vormen voor de openbare orde – denk aan Pegida, Identitair Verzet of De Grauwe Eeuw – verdienen zo’n gesprek niet. Maar salafisten zijn niet per definitie een gevaar voor onze samenleving. Er zijn a-politieke salafisten, salafisten die op een vreedzame manier een islamitische staat nastreven (dat wil zeggen niet door middel van geweld) en ten slotte salafisten die de jihadi-ideologie zijn toegedaan. Alleen de laatste twee groepen vormen een bedreiging voor de liberale democratie, en alleen de laatste groep vormt een bedreiging voor de openbare orde en voor de staatsveiligheid.

Het gevaar is nu dat salafistische moslims in Amsterdam, omdat de gemeente een streep heeft getrokken door de dialoog, in stilte radicaliseren. Als je een groep categorisch uitsluit versterk je het narratief van extreme elementen in die groep. Want dan kunnen zij zeggen: zie je wel. Nu krijgen figuren aan de uiterst fanatieke hoek van salafisten gelijk. De mainstream salafisten die a-politiek zijn of proberen een beetje mee te draaien met de maatschappij worden nu gelijk gesteld met figuren die uit zijn op confrontatie en polarisatie, of zelfs terrorisme.

Omdat er geen dialoog meer is heeft de gemeentelijke overheid geen zicht meer op wat er zich onder salafistische gelovigen afspeelt. Femke Halsema laat zich leiden door ideologische overwegingen – haar afkeer voor orthodoxe en ultra-orthodoxe stromingen in de islam – en denkt niet in praktische termen van wat werkt.

Het ideologische besluit van Halsema om te stoppen met de dialoog werd in alt-rechtse kringen uiteraard toegejuicht.

Opiniemakers met meer realisme en islamdeskundigen vonden de plannen van Halsema daarentegen onverstandig.

Afbeelding: Wikimedia / Wikipedia Commons