Over linkse en rechtse dogma’s in het islamdebat. 

 

In zijn lezing bij de Vrije Gedachte kaartte Leon Korteweg de dogmatici van het Islamdebat aan. Dit zijn radicaal rechts en regressief links. Deze kampen domineren de discussie en maken een rationeel debat haast onbestaanbaar. Volgens extreemrechts wil elke moslim Europa veroveren, maar regressief links sluit haar ogen voor kritiek op de religie. Dit  maakt het mogelijk dat het debat irrationeel is geworden en elk commentaar op de Islam wordt afgedaan als extreemrechtse onwetendheid.

Het merkwaardige is dat regressief links wel zonder enige moeite kritiek levert op het Christendom, maar de Islam gestructureerd spaart. Dat is inconsequent, want de Islam heeft evengoed rechtlijnige visies. Denk maar aan het scheiden van mannen en vrouwen in de moskee en het niet mogen drinken van alcohol. Vergeet ook zeker niet het offerfeest waar elke dierenliefhebber zich over zou moeten bekommeren.  En dan heb ik conservatieve stromingen zoals het salafisme nog onbesproken gelaten.

In 2012 werd het verbod op onverdoofd ritueel slachten van tafel geveegd. Dat kwam mede door een deel van de Eerste Kamerfractie van GroenLinks. Dit illustreert perfect de doctrine van het onbeperkt opkomen voor minderheden. Het offerfeest, ofwel het onverdoofd doden van dieren, wordt met droge ogen goedgepraat door menig GroenLinkser, DENK-lid of Sylvana Simons-sympathisant onder het mom van “godsdienstvrijheid”. Let op, niet alle GroenLinksers delen gelukkig deze mening.

Het probleem van het ver doortrekken van godsdienstvrijheid is dat de grens arbitrair is. Mijn voorstel is om de grens gelijk te stellen aan het schadebeginsel van John Locke en de wet. Schaadt het niemand anders dan jezelf, ga je gang. Maar op het moment dat jouw idee wederrechtelijk een dier, mens of goed schaadt, ben je fout. Geen irrationele mening zou horen te rechtvaardigen dat een dier zonder verdoving wordt doodgemaakt. Dus ook de Koran niet.

Als je echt wilt dat minderheden gelijkwaardige mensen worden in de samenleving, behandel ze dan ook zo. Lever kritiek waar nodig is, maar laat ruimte voor een rationele verdediging. Ongelijke behandeling, dus ofwel positieve, dan wel negatieve discriminatie, is iets dat pertinent onwenselijk is. Discriminatie van moslims leidt tot een hoop vanzelfsprekend negatieve gevolgen. Ik roep bij dezen op om moslims en andere minderheden als gelijken te zien. Val aan, of verdedig waar nodig. De Islam is niet eng, noch heilig, want een religie is niets meer of minder dan een mening. Meningen bestrijdt of onderbouw je met rationalisme. GroenLinks, maar ook de PVV: laat je van je Verlichte kant zien.

 

Afbeelding: Wikimedia / Wikipedia Commons

 

Een rationele islamkritiek. Hoe helpen wij ex-moslims?