De criminaliteitscijfers die gisteren werden gepubliceerd, bevestigden de sterk dalende trend van de afgelopen tien jaar. Tegelijkertijd blijft de bevolking groeien, mede dankzij aanhoudende immigratie. De claim dat meer immigratie tot stijgende criminaliteitscijfers zou leiden, klopt dus niet. Toch is dat niet het hele verhaal.

De gisteren door het CBS gepubliceerde criminaliteitscijfers waren op zich niet verrassend – feitelijk waren het dezelfde cijfers die al in juli waren gepresenteerd. In mijn column van die maand heb ik de cijfers al uitgebreid besproken. Toch wil ik er hier nog even op terugkomen omdat zich op social media een interessante discussie ontspon over de vraag wat dit nu betekent voor de stelling dat immigratie tot stijgende criminaliteitscijfers leidt.

Vaste verhouding

Ogenschijnlijk is het antwoord eenvoudig: die stelling klopt niet. Althans, als met die claim letterlijk wordt bedoeld dat de samenleving door aanhoudende immigratie onveiliger zou worden dan hij was. Want terwijl het aantal immigranten is toegenomen, is de samenleving nu veiliger dan hij was. Anders dan sommige deelnemers aan het online debat meenden, heeft dat niet te maken met ‘manipulatie’ van statistieken door de overheid. De criminaliteitscijfers dalen namelijk in de hele westerse wereld vrijwel even sterk, het is niet waarschijnlijk dat de cijfers in alle landen op dezelfde wijze worden gemanipuleerd. Logischer is aan te nemen dat een combinatie van demografische (vergrijzing), culturele (Facebookeffect: groepsdwang en ‘like’-cultuur) en beleid (effectievere politie-methoden) samen in de hele westerse wereld hebben geleid tot dezelfde overduidelijk waarneembare trend van aanhoudend dalende criminaliteitscijfers.

Niet alleen waren er dus minder allochtone verdachten dan een paar jaar geleden, het aandeel niet-westerse allochtone verdachten op de totale groep verdachten bleef ook gelijk

Als we wat dieper in de cijfers duiken, blijkt ook dat immigranten geen uitzondering vormen op de bredere trend. Sinds 2012 daalde het aantal geregistreerde niet-westerse allochtone verdachten ongeveer net zo hard als het totaal aantal geregistreerde verdachten (13-14%). Niet alleen waren er dus minder allochtone verdachten dan een paar jaar geleden, het aandeel niet-westerse allochtone verdachten op de totale groep verdachten bleef ook gelijk. Daarmee kunnen we meteen een volgende theorie ontkrachten, namelijk dat de totale trend weliswaar neerwaarts is maar dat niet-westerse allochtonen wel verantwoordelijk zijn voor extra criminaliteit.

Nog altijd oververtegenwoordigd

Strikt gesproken gaat het met niet-westerse allochtone criminaliteitscijfers dus de goede kant op. Beter zelfs dan met westerse allochtone criminaliteitcijfers – die laatste categorie daalt ook, maar minder hard (-11% wac vergeleken met -13% nwac- sinds 2012). Toch moeten we daarbij wel de kanttekening plaatsen dat allochtonen, waaronder niet-westerse allochtonen, nog altijd oververtegenwoordigd zijn in de misdaadstatistieken. Bij het aantal geregistreerde verdachten vormen allochtonen 48% van het totaal, terwijl allochtonen als groep ‘slechts’ 20% van de Nederlandse bevolking vormen. In de totale gevangenispopulatie zijn allochtonen met 62% zelfs nog meer oververtegenwoordigd (overigens daalde het aantal niet-westerse allochtone gevangenen sinds 2005 bijna 14%, hetzelfde percentage als de daling van de totale gevangenispopulatie in die periode). Het criminaliteitsprobleem onder allochtonen is dus nog altijd nadrukkelijk groter dan onder autochtonen – al is ook bij allochtonen sinds midden vorig decennium sprake van een overduidelijk dalende trend.

Al met al mogen we vaststellen dat de cijfers dus gewoon goed nieuws bevatten. Het criminaliteitsprobleem is nog niet volledig opgelost – de totale omvang van de geregistreerde criminaliteit is nog altijd veel hoger dan hij zou moeten zijn – maar het lek is wel overduidelijk boven. Dat ook onder niet-westerse allochtonen geregistreerde criminaliteit nadrukkelijk daalt, is bovendien een teken dat het met de integratie wellicht beter gaat dan tot voor kort werd gedacht (lees: gevreesd). In de huidige tijden van crisis en drama dus eindelijk eens wat goed nieuws om ons aan te warmen!