Nijmegenaar Huub Bellemakers was gisteren dolblij. De Donjon was van de baan. De gemeente Nijmegen ziet definitief af van de herbouw van een middeleeuwse donjon (een woonburcht), omdat dit te duur gaat worden.

 

De donjon moet worden gebouwd in het Valkhofpark. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed stelt zeer strenge eisen voor het graven in dit park, omdat er veel oude archeologische schatten verborgen liggen. Als er vondsten uit de tijd van de originele donjon of uit de Romeinse tijd worden gevonden dan moet het werk worden stilgelegd. Dat kost behalve tijd ook veel geld. De Stichting Donjon, en samenwerkingsverband van Nijmeegse ondernemers onder leiding van het NVOB Cultuurfonds en RoyalHaskoningDHV, schatte aanvankelijk dat de archeologische kosten ongeveer 30.000 euro zouden bedragen. Nu schat men in dat het enkele tonnen zou kosten. Misschien wel meer.

In het Valkhofpark stond in de middeleeuwen de Valkhofburcht, die nu verdwenen is. Het grootste gebouw van dit complex was de donjon, de woontoren van de burcht. In 1796 tijdens de Bataafse tijd is alles afgebroken, ook om af te rekenen met het middeleeuwse verleden. In 2005 werd ter gelegenheid van de 2000-jarige verjaardag van Nijmegen een replica van de donjon in stijgers gebouwd. Dit tijdelijke bouwwerk was een groot succes en trok bijna 150.000 bezoekers. Een jaar later besloot de Nijmeegse gemeenteraad, na hierover een referendum onder de bevolking te hebben georganiseerd, de donjon in steen te herbouwen. Gisteren is dit plan dus definitief van de baan. De herbouw gaat niet door, vanwege de enorme archeologische kosten, het uitblijven van een omgevingsvergunning, de mogelijkheid dat de donjon failliet zou gaan en een groeiend verzet van burgers en van wetenschappers.

 

Afbeelding: Wikipedia / Wikimedia Commons