Enkele maanden geleden voerden een groot aantal vrouwen actie tegen de website Geenstijl. De reden daarvoor was met name het vrouwonvriendelijke karakter van het weblog. Adverteerders werden aangesproken op het feit dat zij hun naam aan Geenstijl verbonden. Onder andere het ministerie van Defensie trok hierop de advertenties in.

Dat was op zichzelf al een flinke financiële tegenvaller voor Geenstijl, maar dat blijkt nu nog erger te zijn dan gedacht. Het Parool heeft ontdekt dat het ministerie van Defensie in de afgelopen jaren verantwoordelijk was voor maar liefst een miljoen euro aan advertentie-inkomsten voor de site van onder andere Bart Nijman. Dat deze inkomsten nu wegvallen is een gigantische strop.

Niet alleen het ministerie trok zich terug. Ook de Belastingdienst en KWF Kankerbestrijding zijn gestopt met adverteren. De misgelopen inkomsten voor Geenstijl lijken zo haast onoverkomelijk te worden. Als klap op de vuurpijl kondigde de nieuwe eigenaar van moederbedrijf TMG aan dat hij van Geenstijl af wil. Het einde lijkt in zicht.

We hoeven met Geenstijl bepaald geen medelijden te hebben: het online wangedrag tegenover vrouwen en mensen die hen niet zinnen, is vaak ver over de rand. Niet omdat het een fatsoensnorm zou overschrijden, maar omdat mensen die daar niet om hebben gevraagd worden lastig gevallen en geïntimideerd. Dat is onacceptabel en het is op zichzelf een goede zaak dat een groep mensen een keer iets terug heeft gedaan.

Maar als Geenstijl hierdoor serieus in de problemen komt, werpt het toch de vraag op of dit wel de juiste methode was. Weliswaar is de website met gelijke munt terugbetaald, maar dat maakt het tot op zekere hoogte ook hypocriet. Ook andere media maken zich schuldig aan heksenjachten of misogynie. Geenstijl heeft dit over zichzelf afgeroepen door iedereen tegen zich in het harnas te jagen, maar hiermee raken vermoedelijk wel meerdere mensen hun broodwinning kwijt. Het is de vraag of dat is wat je wilt bereiken wanneer je een terecht statement maakt tegen wangedrag en pesterijen.