Is het Levant Front de eerste ‘salafistisch-jihadistische organisatie’ ooit die stelselmatig weigert over jihad te spreken?

Nieuwsuur bracht het als een groot nieuwsitem: volgens het Openbaar Ministerie is het Levant Front een jihadistische terreurbeweging. Nu was dit op zich al een opmerkelijke bewering, want anders dan bijvoorbeeld de Koerdische PKK komt het Levant Front op geen enkele internationale terreurlijst voor. Omdat het OM zelf weigert inzage te geven in de redenen voor het eigen oordeel, blijft het gissen wat nu precies de redenen voor dit opmerkelijke besluit zijn.

Om het oordeel te testen, hebben we alle door het Front gepubliceerde documenten geraadpleegd om te zien of die wellicht aanwijzingen bevatten. We hebben alle video’s en foto’s van de groep zoals die online te vinden zijn bekeken. We konden niets vinden waaruit wij konden opmaken dat het Front een Kalifaat wil stichten, of op enigerlei andere wijze jihadistische doelen voorstaat. Dat is opmerkelijk, want normaal gesproken publiceren jihadistische groepen uitgebreid over hun extreme doelstellingen.

We waren daarom des te benieuwder wat de leiding van het Front er zelf over te zeggen had. Desgevraagd gaven ze de volgende verklaring af:

Verklaring van de leiding van het Levant Front (al-Jabha al-Shamiyya) 29 januari 2019

Onder verwijzing naar het debat in sommige Nederlandse kringen die het Levant Front als “salafistisch-jihadistisch” beschouwen, willen we het volgende verklaren:

• Wij ontkennen deze karakterisering geheel en al. Het Levant Front maakt deel uit van het Syrische Nationale Leger, dat bestaat uit formaties van revolutionaire strijders die voornamelijk gevormd werden om burgers en vreedzame revolutionairen te verdedigen, tegenover het onderdrukkende en misdadige Assadregime.

• We hebben altijd deelgenomen aan het politieke proces en internationale resoluties in Genève en meegewerkt met internationale afgevaardigden en met staten die geven om de Syrische zaak, en iedereen heeft ons altijd zeer gewaardeerd.

• We hebben documenten ondertekend en zijn verbintenissen aangegaan met de “Geneva Call”-organisatie met betrekking tot (mensenrechten)schendingen, mijnen en we hebben ons tot andere zaken verplicht en ondertekend binnen de OCHA (United Nations Office for the Coordination of Human Affairs).

• Het Levant Front bouwt aan een nationaal project, en streeft naar een verenigd Syrië, vrij en pluralistisch, gebaseerd op een grondwettelijk systeem om welvaart voor de bevolking te realiseren in een klimaat van vrijheid, sociale rechtvaardigheid, respect voor de mensenrechten, en met een positieve aanwezigheid in de internationale gemeenschap.”

بيان أصدرته قيادة الجبهة الشامية 29 يناير 2019