Een aantal maanden geleden deed toenmalig DENK-politica Sylvana Simons aangifte tegen een groot aantal mensen die haar op sociale media bedreigden of beledigden. Deze week stonden een aantal van hen daadwerkelijk voor de rechter. Simons, zelf inmiddels leider van een eigen politieke beweging, was ook aanwezig in de rechtszaal.

Als Sylvana Simons iets heeft aangetoond, dan is het wel dat er op sociale media schrikbarend veel platte, ordinaire en onverbloemde racisten ronddwalen. Volslagen gestoorde geesten die hun rijp zijn voor een bezoek aan de psychiater. Dat Simons hierover een maatschappelijk debat heeft weten aan te zwengelen, valt haar dan ook zeker te prijzen. Racisme is niet normaal en mag ook nooit zo beschouwd gaan worden.

Een andere vraag is of de racisten in kwestie ook strafrechtelijke vervolging moeten krijgen. Persoonlijk krijg ik er steeds weer een beetje de bibbers van wanneer iemand het Openbaar Ministerie achter zich aan krijgt voor uitspraken die geen directe bedreiging of smaad en laster behelzen. Dergelijke zaken zouden in een maatschappelijk debat moeten worden aangekaart, niet in een rechtszaal. Anders is dat natuurlijk voor de talloze bedreigingen die Simons ontving. Ze heeft daar terecht aangifte van gedaan en de daders verdienen een gepaste straf.

Maar de term ”belediging” verdient in mijn optiek geen plaats in ons wetboek van strafrecht. Het is een subjectief en bovendien oneindig rekbaar begrip. Iedere veroordeling voor ”belediging” schept weer een precedent voor een richting waar we niet op zouden moeten willen gaan: het inperken van de vrijheid van meningsuiting. Ook platte, domme, achterlijke en bovendien verwerpelijke uitlatingen die iemand geen aantoonbare schade toebrengen, moeten in een publiek debat besproken kunnen worden. Het is vulgair, maar het strafrecht gaat niet over smaak. Wel wens ik Sylvana Simons, ondanks mijn persoonlijke afkeer van haar politieke stellingname, veel succes met het in een maatschappelijk debat bespreekbaar maken van racisme. Daar is ontegenzeggelijk behoefte aan.