Ooit was de VVD een seculier-liberale partij. Nu helpen VVD-politici schijnbaar koste wat kost de El Wahda megamoskee in Gouda te realiseren. Sterker nog: zonder de VVD zou die moskee er nooit komen.

Het Goudse college wordt voorgezeten door VVD-burgemeester Milo Schoenmaker en bestaat uit de PvdA, D66, Gouda Positief, Groenlinks en de VVD. Als de VVD nee zegt tegen de megamoskee, gaat het hele project niet door. Tenzij de progressieve partijen in het college een meerderheid met de oppositie weten te smeden, wat onwaarschijnlijk is. De liberalen hebben dus de sleutel in handen. Maar de VVD zegt geen nee.

En dat is vreemd, want de buurt is mordicus tegen, de gemeente gaat een financiële strop tegemoet, de financiering van de moskee gebeurt vrijwel zeker voor een deel met salafistisch geld en toekomstige moskeegangers willen apartheid tussen mannen en vrouwen middels een speciale vrouweningang. Dat zijn op zichzelf al vier heel serieuze gronden om een fiat voor de moskee in te trekken, maar de VVD vindt ze zelfs tezamen onvoldoende alarmerend om voor de plannen te gaan liggen. En de VVD is de enige partij van wie we op dit omstreden dossier iets kunnen verwachten. PvdA, D66 en Groenlinks zijn immers standaard voorstander van alles wat moslims vragen.

Vier keer fout

Allereerst de buurt, die houdt zich intensief met de kwestie bezig, want buurtbewoners én moslims vrezen niet alleen voor voortdurende verkeersoverlast, maar ook voor de dove oren van het college dat het liefst doordendert met de plannen. De gemeenteraad zou liever hebben dat buurtbewoners alleen achteraf meepraten.

Ook speelt het probleem met de bunker onder het complex. De gemeente zal die slopen en daarvoor de kosten dragen. Maar het kwart miljoen dat de gemeente daarvoor heeft gereserveerd, is vrijwel zeker ontoereikend omdat de bunker naar alle waarschijnlijkheid veel groter is dan de gemeente denkt.

Dan hebben we nog de invloed van salafistische imams en groeperingen uit het buitenland. De financiering van de El Wahda verloopt zeker voor een deel via salafistische fondsenwervers. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft zulks expliciet niet kunnen ontkennen. En dergelijke fundamentalistische invloeden hebben onmiddellijk hun gevolgen doen merken: een woordvoerder van de moskee heeft onlangs herhaald dat de aparte ingang voor vrouwen wat hem betreft de normaalste zaak van de wereld is. PvdA-wethouder Rogier Tetteroo is precies dezelfde mening toegedaan.

‘Valt wel mee’

Deze vier grote problemen zitten de VVD-fractie in de Tweede Kamer niet lekker. Net als het CDA stelde de VVD bij monde van Klaas Dijkhoff Kamervragen. De landelijke politiek bemoeit zich er dus mee. Maar op lokaal niveau is de VVD blijkbaar een stukje minder bezorgd.

VVD-wethouder Laura Werger heeft de portefeuilles Zorg & Welzijn, als ook Jeugd. Zij is als zodanig verantwoordelijk de huisvestingsplicht te volbrengen, die de gemeente ten minste voor school De Ark heeft. Ze lijkt niet bijzonder hard op te treden. Waarom was de VVD niet van meet af aan, net zoals het CDA en de kleine christelijke partijen, voorstander van alleen huisvesting van De Ark en Gemiva in het PWA-complex? Als VVD’er had ze haar partij kunnen beïnvloeden het verstandige verhaal van de oppositie over te nemen. In plaats daarvan hobbelde de VVD mee met de anti-seculiere progressieven in het college. Maar andersom geldt hetzelfde: de VVD-fractie had Werger moeten bewegen voor deze plannen te gaan liggen. Ook dat is niet gebeurd, behalve voor de bühne. Gezien de problemen met de moskee is dat belachelijk. Wat is de agenda van de VVD? Het lijkt erop dat de liberalen stiekem gewoon graag een moskee willen bouwen, want tolerantie is goed tegen elke prijs. Ook als talloze burgers tegen zijn, het de gemeente kapitalen kost, er salafisten in het spel zijn en vrouwen ouderwets hard onderdrukt worden. Want achterlijkheid faciliteren, dat is ware tolerantie.

Buurtbewoners laten aan Jalta weten dat Laura Werger een voorbeeld zou moeten nemen aan haar Haagse collega Boudewijn Revis. Revis en zijn VVD blokkeerden onlangs de komst van een evangelisatiecentrum. Kennelijk zijn er nog VVD-ers die de scheiding tussen kerk en staat verdedigen. Revis wil de Prinses Juliana Kazerne niet volgens een zogenaamde ABC-constructie door de gemeente laten aankopen, om het complex vervolgens door te verkopen aan een kerkgenootschap. Bij de VVD Gouda is het juist precies andersom: die moet en zal zo’n constructie gebruiken om de PWA-kazerne aan de moskeestichting te kunnen verkopen.

Het redelijk alternatief

Dat is kennelijk de VVD van nu. Als we naar VVD-burgemeester Schoenmaker luisteren, tekent zich dat beeld des te scherper af. De burgemeester ontkende glashard dat de voor de moskee opererende salafistische fondsenwerver Tarik ibn Ali een radicale imam was. Opvallend, want het internet staat vol met zijn haatspeeches. Maar Schoenmaker is wel vaker doof voor de werkelijkheid: hij is volledig doof voor de bezwaren van de buurt en schuift de toewijzing van het PWA-complex aan de El Wahda op ‘het democratisch proces’. Let wel, een democratisch proces waarbinnen de VVD gewoon dwars kan gaan liggen. Maar die optie wordt niet eens overwogen.

Schoenmaker is bovendien van de school dat islamitisch fundamentalisme het best bestreden kan worden door islamitische gelovigen. In november 2014 zei hij over radicaliserende jongeren: ‘Bij een overzichtelijk aantal jongeren wordt gekeken hoe we kunnen voorkomen dat ze radicaliseren. Een mogelijkheid is het voeren van geloofsgesprekken met betrokken burgers of professionals uit de gemeenschap zelf’. Alexander Pechtold had het kunnen zeggen. En daarmee is eigenlijk alles gezegd. De manier waarop de VVD weigert de komst van de dubieuze moskee te blokkeren, en doof is voor alle bezwaren, maakt de partij het redelijk alternatief voor D66.

Uiteindelijk kan de VVD de komst van de moskee tegenhouden. Dat blijkt echter in strijd met waarvoor de partij tegenwoordig staat. Dus bouwt de VVD een moskee.