En emeritusprofessor Juliaan van Acker is een hooggeleerd warhoofd.

 

Juliaan van Acker, die vorig jaar op TPO pleitte voor een moslimvrij Europa, beschuldigt Israëlcritici van Jodenhaat. ‘De anti-Israëllobby is heilloos antisemitisme’, betoogt hij.

Nu Israël in rap tempo verandert in een antiliberale staat, in navolging van Hongarije, Polen en Rusland, wordt het steeds lastiger om pro-Israël te zijn. Kun je met droge ogen de pas aangenomen nationalistische wet verdedigen, waarin Israël expliciet als een Joodse staat is gedefinieerd en Arabieren, Druzen en andere niet-Joodse Israëli zijn gedegradeerd tot tweederangs burgers? Misschien dat daarom een hernieuwde aanval op de islam wordt ingezet, die intrinsiek antisemitisch zou zijn.

Van Acker wil de discussie over Israël en het Midden-Oosten in een breder perspectief zetten. Volgens de emeritusprofessor zorgen de zogenaamde anti-Israëllobby en – uiteraard – de islam ervoor dat het antisemitisme blijft bestaan en ook dat de Arabische wereld zich nooit zal ontwikkelen. In zijn eigen woorden:

Wat de joden in het dorre gebied van het Midden-Oosten hebben bereikt, kunnen de Arabieren en Berbers evengoed, mits zij geen energie en tijd verliezen aan heilloze strijd. Indien de landen van het Midden-Oosten op constructieve wijze zouden samenwerken met Israël, dan wacht het gehele Midden-Oosten een schitterende toekomst.

Mijn conclusie is echter dat van bovenstaande absoluut niets terecht zal komen. De anti-Israël lobby houdt de haat in stand. De oliepotentaten behouden met hun immense rijkdom de macht in handen. De islam zal, zolang er geen Verlichting komt – wat helaas een contradictio in terminis is – altijd de oproepen van de Koran volgen, namelijk dat de joden gedood moeten worden.

Van Acker hanteert een heel simplistisch beeld van de islam, die je met recht oriëntalistisch kan noemen. De islam is volgens hem achterlijk en onveranderbaar. De werkelijkheid is natuurlijk veel complexer. Het jodendom is volgens de islam natuurlijk niet het ware geloof, maar Joden verdienden net als christenen en Sabiërs (waarschijnlijk werden hiermee de Mandaeërs bedoeld) als ‘mensen van het Boek’ bescherming. Natuurlijk heet de islam ook antisemitische kanten. De Koran is dubbel. Aan de ene kant heeft Allah de joden ‘boven alle wereldbewoners (…) verkozen’ (Soera 6), terwijl God hen ook tot ‘apen en varkens’ heeft gemaakt (Soera 2). De oproep om Joden te doden, waar Van Acker naar verwijst, staat trouwens in de Hadith: ‘De Dag des Oordeels zal niet komen totdat de moslims de Joden bestrijden en de Joden zich achter stenen en bomen zullen verschuilen. De stenen en bomen zullen tegen de moslims zeggen: er is een Jood achter mij, kom en dood hem.’

Ingewikkelde stof dus. Je kunt met beroep op de islam twee kanten uit. Net als moslimfundamentalisten geloven veel zelfbenoemde islamkenners in een intolerante, gewelddadige, imperialistische islam, die gans is anders dan het christelijk geloof en het jodendom. Dat vrijwel alle Israëlfans, die de staat Israël en het optreden van de IDF door dik en dun verdedigen, tegenwoordig zo fel anti-islam zijn is niet verbazingwekkend. Wat rechtvaardigt namelijk het discriminerende beleid en het brute optreden van Israël? Een denkbeeldige vijand die zo kwaadaardig is, dat (vrijwel) alle middelen om deze vijand te mogen bestrijden zijn toegestaan. Als de anti-islamitische pro-Israëllobby aan de touwtjes trekt dan sneuvelt de rechtsstaat, onze liberale democratie.

 

Afbeelding: Wikimedia / Wikipedia Commons

 

Emeritusprof op The Post Online: ‘Maak Europa en Israël moslimvrij’