Nederland is een doelwit voor Russische desinformatie, aldus minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren. Niet eerder is een minister van ons land zo expliciet geweest over het gevaar van Russische inmenging in nationale aangelegenheden.

 

Kajsa Ollongren is volstrekt helder. Nederland wordt door Russische desinformatie bedreigd. ze schrijft de Tweede Kamer:

Nederland staat in het vizier van onder meer Russische inlichtingendiensten. In Nederland zijn structureel Russische inlichtingenofficieren aanwezig, die zich in uiteenlopende geledingen van de samenleving begeven om onder valse vlag informatie te verzamelen die voor Rusland van belang is. Naast deze klassieke inlichtingenoperaties via inlichtingenofficieren zet Rusland ook digitale middelen in voor beïnvloeding van besluitvormingsprocessen, beeldvorming en de publieke opinie. Ook in Nederland zijn er dossiers en (politieke) processen die voor Rusland van belang zijn en waarbij beïnvloeding en manipulatie een voorstelbare dreiging zijn, bijvoorbeeld het MH-17 proces.

Zo is in het verleden een gefingeerde website in Rusland waargenomen. De website wekte de indruk een officiële Nederlandse overheidssite te zijn. De vervalste website bevatte onder meer desinformatie over MH17.

Zoals in het rapport van de Amerikaanse inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 7 januari 2017 beschreven laten de gebeurtenissen rondom de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten zien dat statelijke actoren niet alleen de intentie en de capaciteit hebben om zich via digitale middelen actief te mengen in democratische processen, maar dat ook daadwerkelijk doen.

Behalve dat de AIVD, onze inlichtingendienst, onderzoek doet naar de Russische dreiging moeten ook Nederlandse burgers waakzaam zijn ten aanzien van nepnieuws:

Het is van belang dat de maatschappij zich bewust is dat de digitale dreiging zich in de volle breedte ook in Nederland kan manifesteren. Het kabinet blijft zich dan ook inspannen om dit bewustzijn te stimuleren, zoals ook gemeld in de Kamerbrief van 21 juni 2017 bij verschijning van het CSBN 2017 (Kamerstuk 26 643, nr. 477). Tegelijkertijd spelen media en technologiebedrijven een belangrijke rol bij de afweging of er sprake is van bijvoorbeeld valse berichtgeving op social media. Het kabinet zal in gesprek gaan met deze partijen over hoe (heimelijke) politieke beïnvloeding kan worden tegen gegaan.

In het Regeerakkoord is structureel 95 miljoen euro gereserveerd voor digitale veiligheid, vertelt Ollogren het parlement. De verkiezingen die in 2018 zullen plaatsvinden – de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de sleepwet – moeten natuurlijk eerlijk verlopen straks. Nederland zal dan extra alert zijn.

 

Afbeelding: Wikimedia / Wikipedia Commons