Het Humanistisch Verbond Zwolle heeft zich de woede van orthodoxe christenen op de hals gehaald. Bas den Herder, voorzitter van de plaatselijke humanisten, vindt namelijk dat de ChristenUnie een te grote rol speelt bij de formatie in de Blauwvingerstad. 

 

In een open brief aan de onderhandelaars schrijft het bestuur van het Humanistisch Verbond Zwolle onder meer:

Een punt van aandacht voor ons is dat de gemeente zich op religieus terrein neutraal zou moeten opstellen. Wij vinden het daarom onwenselijk dat de gemeente subsidie verleent aan organisaties die openlijk discrimineren bij het aannemen van nieuw personeel (zoals bijvoorbeeld Stichting Present, dat in vacatures eist dat sollicitanten ‘actief meelevend lid’ zijn van een kerkelijke gemeente). Zo zijn er meer voorbeelden. De fractievoorzitter van de ChristenUnie die het lastigvallen van bezoekers van de abortuskliniek als ‘hulpverlening’ betitelt. Kerstpakketten voor de minima, ingepakt met steun van alle politieke partijen, met daarin een magazine dat gericht is op bekering van kinderen. Een groots Kerst Event Zwolle, georganiseerd mede dankzij subsidie van de gemeente, waarbij moslims en ongelovigen niet welkom zijn als deelnemers.

Wij vestigen er graag de aandacht op dat meer dan de helft van de Zwollenaren niet behoort tot een religieuze groepering, dat nog geen 40% van de Zwollenaren als christelijk staat geregistreerd en van hen de helft hooguit maandelijks, vaak nog minder frequent, een kerk bezoekt. De tijden van een gelovige meerderheid in onze stad liggen reeds lang achter ons; het zou goed zijn als de politieke realiteit zich hier ook op aanpast. Vooralsnog zien wij een formatieproces waarin de ChristenUnie de boventoon voert met o.a. het aanwijzen van de formateur en het organiseren van de communicatie naar buiten toe. Wij hopen dat de andere coalitiepartijen hier wat meer tegenspel in zullen bieden om zo te voorkomen dat een minderheid van de Zwollenaren zijn wil oplegt aan de rest.

Orthodoxe christenen waren not amused.

Ene Jacko Emmink schreef boos:

Naar mijn mening heeft deze open brief een penetrante azijnlucht. Natuurlijk zijn er dingen waar je CU zwolle of kerken in Zwolle kunt op aanspreken. (wat de brief volgens mij alleen maar doet.) Maar het doet geen recht aan de de positieve dingen die religie Zwolle gebracht heeft.

Ook ChristenUnie-raadslid Reinier Mulder reageerde:

Bijzonder om te merken dat de Zwolse afdeling van het Humanistisch Verbond je rol zo zwaar in schat en je invloed vreest. Ooit toen ik politiek actief werd in 1987 werd mijn club met 1.000 stemmen als klein en nietig ervaren, nu steunen bijna 12.000 Zwollenaren de ChristenUnie. Dat noemen we toch democratie? Wat ben ik blij met al die groepen die op eigen initiatief, vrijwillig en vooral met eigen geld allerlei hulp en ondersteuning bieden aan Zwollenaren. Of het nu christenen, de vrijwilligers van het Humanistisch Verbond zijn hun steun aan Zwollenaren waardeer ik.

 

Mulder nodigde Bas den Herder van het Humanistisch Verbond uit voor een kopje koffie, om verder bij te praten. Misschien dat het conflict daardoor uit Zwolle geholpen wordt.

 

Afbeelding: Wikimedia / Wikipedia Commons