De Volkskrant gaf gisteren een interview met oud-politicus Femke Halsema uit. De GroenLinks-veteraan gaf kritiek op de #metoo beweging en het gedram over white privilege. Hiermee speelt ze een belangrijke rol als geweten voor links. Deze nuchterheid en redelijkheid komt als geroepen.

Allereerst stelt Halsema dat #metoo overtrokken is. ‘ik vind het heel goed dat de beweging seksueel geweld en machtsmisbruik aankaart, maar het moet geen puritanisme worden’. Hiermee spreekt ze zich als één van de weinige linkse mensen, en misschien als enige linkse (ex-)politicus uit tegen de uitwassen tegen de heksenjacht die verdacht veel wegheeft van het schrikbewind van Maximilien de Robespierre. Elke man die beticht werd van seksueel misbruik kon zijn baan, reputatie en gezin vergeten, ongeacht of de aanklacht waar was of niet. Het werd een trial by media.

Zo ook gaf de oud-politicus kritiek op het anti-racismedebat. ‘Zij bewijzen zichzelf geen dienst met bijvoorbeeld het gebruik van het Amerikaanse begrip “white privilege”. […] Je kunt niet een discours uit een land dat een systematische onderdrukking heeft gekend, zomaar naar hier verplaatsen, en tegen Nederlanders zeggen: jullie doen hetzelfde’. Bovendien overtuig je er niemand mee. Je creëert polarisatie, een wij/jullie denken. Het zet mensen tegen elkaar op: iedereen die niet naar de zogenaamde absolute waarheid wilt luisteren is een racist of niet woke. Zoals Mark Lilla in zijn boek terecht stelde heeft de beweging iets kerkelijks, alsof het een religie is. Je móet de antiracisten geloven, en tegenspraak wordt niet geduld.

Helaas kreeg Halsema van regressief links tegenstand. Het standaard riedeltje dat Halsema niet woke genoeg is, hield aan. Ikzelf als links-georiënteerd persoon merk geregeld dat je in bepaalde kringen wordt geëxcommuniceerd als je tegen de antiracismeleer ingaat. Nazi, racist, het zijn zomaar beschuldigingen die rond je oren vliegen. Gelukkig zijn er velen met mij die regressief links de verkeerde kant op vinden gaan. Ik weet uit gesprekken met mede-GroenLinksers dat zij het evenals ik moeilijk vinden om kritiek te leveren op antiracisme. Halsema zet een eerste stap richting de mogelijkheid tot verlichting en discussie. Deze rol is ontzettend belangrijk, vooral omdat ze zo’n prominente rol in de partij heeft gespeeld.

Alles moet bevraagd kunnen worden, overal moet discussie over worden gevoerd. Geen één antiracist die dat zou moeten verbieden. Chapeau voor Femke Halsema.

Afbeelding: Wikimedia, Wikipedia Commons