Bijna tijd voor het vrijdagmiddaggebed, en hier voor u alvast een overzicht van de stand van zaken omtrent de Goudse Megamoskee. Eerder schreven wij over de plannen van de Gemeente Gouda voor de vestiging van een islamitisch centrum met moskee, uitvaartverzorging, zalenverhuur en partycentrum in de voormalige Prins Willem Alexander-kazerne in Gouda Noord. Een plan met haken en ogen, want ook De Ark/Gemiva (school voor speciaal onderwijs en een medisch kinderdagverblijf) maakten aanspraak op het PWA-terrein. En dan zijn er de buurtbewoners, die fel gekant zijn tegen de plannen van de gemeente.

Wij spraken met enkele buurtbewoners. Uit dit gesprek bleek dat de informatievoorziening van de gemeente tamelijk gebrekkig was, sterker nog, de buurt werd praktisch voor een voldongen feit gesteld. Maar sinds de plannen openbaar zijn, hebben zij zich verenigd en zijn er veel actieve burgers uit de 6000 zielen tellende wijk die zich strijdbaar opstellen tegen de komst van het islamitisch centrum dat in de behoeften van 4500 gelovigen moet gaan voorzien. Op een vergadering van buurtbewoners was de opkomst groot en is de vereniging Gouda Noord Zoals Het Hoort opgericht. Een indrukwekkend staaltje lobbywerk van verontruste burgers die openheid eisen van het College (VVD, PvdA, D66, Gouda Positief, GroenLinks) en niet van plan zijn zich te laten overrompelen door de politieke haast die er achter het project lijkt te zitten.

Half jaar uitstel

Hun strijd lijkt succesvol: de gemeente werkte aan een oplossing waarbij het islamitisch centrum en de Ark/Gemiva het PWA-terrein zouden delen, en dat besluit zou op 2 december vallen. Dat werd uitgesteld naar ‘medio december’ en daarna op 26 november werd het nogmaals uitgesteld: pas over een half jaar hakt de gemeente de knoop door. Dit geeft de actievoerders tijd voor een enquête in de wijk, het onderzoeken van de juridische mogelijkheden en het lobbyen bij lokale politici. Ook is er een petitie gestart en zal er een website worden opgezet.

gouda_moskee

Moskee Gouda

De Goudse politiek is verdeeld over de kwestie: hoewel de gemeenteraad in meerderheid tegen het plan is, zijn de wethouders van GroenLinks, PvdA, D66 en Gouda Positief voorstanders van de twee-onder-een-dak oplossing met de moskee en De Ark/Gemiva. De VVD is verdeeld: de wethouder is voor de moskee-bestemming van het PWA-terrein, de gemeenteraadsleden zijn tegen.

Salafistische haatprediker

Dan is er de financiering van het project. De drie verenigde moskeeën hebben de benodigde 2,5 miljoen euro bij elkaar, zeggen zij. In een vergadering toonden zij een bankafschrift als bewijs. Zoals één van de bewoners terecht opmerkte, is een afschrift heel wat anders dan een bankgarantie. Een bankafschrift is een momentopname en bewijst alleen dat er op enig moment 2,5 miljoen euro op die rekening stond. Een constatering die voor verontwaardigde reacties zorgde bij de Marokkaanse aanwezigen. De vraag is ook waar dat geld precies vandaan komt. Er is door de drie moskeeën aan fondsenwerving gedaan. Maar een simpele rekensom leert dat het onwaarschijnlijk is dat de Marokkaanse gemeenschap in Gouda dit zelf ophoestte. Circa 10 % van de 71.000 Gouwenaren is Marokkaans. Dat zijn dus 7100 mensen. Gaan we er voor het gemak even van uit dat zij allemaal, kinderen incluis, geld hebben geschonken. Dan zou er dus per persoon ruim 350 euro zijn overgemaakt. Niet heel waarschijnlijk voor een economisch tamelijk zwakke bevolkingsgroep.

De fondsenwerver waar de moskeeën gebruik van maakten is Tarik Chadlioui alias Tarik ibn-Ali, een zeer omstreden salafistische haatprediker met banden met de verboden organisatie Sharia4Belgium. Goudse Burgemeester Milo Schoenmaker (VVD) zei destijds over de ophef rond zijn komst: “Het college betreurt dit, omdat het de maatschappelijke verhoudingen onnodig op scherp stelt en kan leiden tot verwijdering. In zijn algemeenheid is dit onderwerp niet gebaat bij beschuldigingen en insinuaties, maar bij dialoog.” Juist ja. Dat Tarik Chadliou ook warme contacten onderhoudt met radicale prediker Abou Hafs en dat de Koeweitse sheikh Faisal al Hashimi bij een benefiet voor de aankoop van het PWA-terrein aanwezig was, doet de geruchten over de geldstromen uit de zakken van Midden-Oosterse hardliners niet bepaald verstommen. Schoenmaker denkt ondanks deze schimmige connecties dat het zo’n vaart niet zal lopen met radicalisering. “Extremisme is juist een zorg bij veel moskeebesturen”, zei hij in antwoord op raadsvragen. “In gesprekken met mij zeggen ze: ‘Het gaat om onze kinderen. Waarom zouden wij dan het radicalisme binnenhalen?’ Dat is een garantie dat ze er serieus mee omgaan.”

Kamervragen

Landelijk doet het islamitisch centrum ook stof opwaaien: CDA-Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt, Raymond Knops en Pieter Oskam stelden kamervragen over de moskeeplannen en dan met name over de atoombunker die zich in het militaire complex bevindt. De gemeente heeft inmiddels aangegeven die faciliteit te zullen slopen. Ook zijn de parlementariërs benieuwd naar de herkomst van het geld.
De buurtbewoners zijn er tot nu toe in geslaagd om het besluit een half jaar uit te stellen. Ook trokken zij de aandacht van media en de landelijke politiek. Er wachten nog veel belangrijke vragen op een antwoord: waar komt het geld voor de aankoop van het PWA-terrein vandaan? Waarom moeten er 4500 moslims hun gebedshuis bezoeken in een kleine woonwijk, waar bovendien nauwelijks moslims wonen? Zal de gemeente bakzeil halen en de locatie toewijzen aan de nu nog veel te krap gehuisveste combinatie De Ark/Gemiva? U leest er hier de komende maanden alles over, wij blijven dit dossier volgen.