Twitteraccount van bondgenoten van Thierry Baudet wil gelijkschakeling van de Nederlandse media.

 

Kent u deze organisatie nog? Het Burgercomité-EU is de organisatie die in 2015 het initiatief nam voor het Nederlands referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. Achter het Burgercomité zaten boze burgers Arjan van Dixhoorn en Pepijn van Houwelingen. In een interview met NRC Handelsblad gaven ze toe dat het hen helemaal niet ging om Oekraïne, maar dat Nederland uit de EU moest.

De krant ontdekte bovendien dat Pepijn van Houwelingen de auteur van de omstreden roman Oneigentijd, waarin ene Vossius (een pseudoniem dus van Van Houwelingen) de blauwdrukken schetste van zijn ideale Nederland. In deze utopie werden mannen die vrouwen lastigvielen op straat bestraft met zweepslagen, werden sjoemelende bankiers opgehangen ‘onder luid gejuich van de bevolking’ en werden etnische minderheden gediscrimineerd om het groepsgevoel bij de meerderheid te bevorderen.

Ofschoon dit verhaal een roman was en we deze literaire fantasieën, hoe slecht ook, niet 1-op-1 mogen stellen met de werkelijke politieke standpunten van de auteur, lijken de fantasiewereld van Van Houwelingen en de wereld die het Burgercomité-EU wil best wel veel op elkaar.

Het gaat in het boek wèl veel over Europa. Er staat dat Europa verziekt en verzwakt is door „het mekkeren” over mensenrechten als vrijheid en gelijkheid. En er staat ook dat het Derde Rijk te verkiezen is boven onze samenleving, omdat het, hoe grotesk ook, tenminste nog een hoger doel diende, en daarmee vitaliteit en kracht losmaakte.

De ongezouten tweets die het Twitteraccount van het Burgercomité-EU vandaag de wereld inslingerde zijn uiteraard gematigder dan de bruine utopie van Vossius, maar zijn niettemin nogal griezelig. Het NRC Handelsblad, waarmee Van Dixhoorn en helemaal Van Houwelingen nog een appeltje hebben te schillen, maakt blijkbaar onderdeel uit van wereldwijd complot. Hiervoor wordt het baudetiaanse begrip ‘kartel’ gebruikt. Dit complot heet met een mooi woord het fakenieuwscomplex. Niet Donald Trump doet aan fakenieuws, maar dat doen natuurlijk de liberale en linkse media.

 

Maar de volgende tweet is nog veel griezeliger en geeft de ware intenties van het Burgercomité-EU en de Alt-Right in Nederland bloot: ‘De NRC moet gewoon weggevaagd worden.

Net als al die andere #fakenieuwsmedia.’ Met andere woorden, media met een andere mening, liberale en linkse media, moeten verdwijnen of gelijkgeschakeld worden. Het Derde Rijk, dat volgens Vossius te verkiezen is boven onze samenleving, besloot in 1933 alle politieke partijen en media gelijk te schakelen. Het doel van Adolf Hitler was ‘to make Germany great again’ en om het zogenoemde dictaat van Versailles van 1919 ongedaan te maken.

 

Twee jaar geleden bezocht ik het Conservatief Café, waar het pamflet Aan het Volk van Nederland van Arjan van Dixhoorn en Pepijn van Houwelingen werd gepresenteerd. Thierry Baudet, die die avond presenteerde, had ook het voorwoord voor dit revolutionaire schotschrift geschreven.

En toch blijf ik een eurofiel