Het plan van fractievoorzitter Klaas Dijkhoff om criminelen in probleemwijken  extra zwaar te straffen is het nieuwste lekkermakertje voor de bühne. 

 

Partij van demagogen

Ondanks dat de VVD zich liberaal noemt, heeft de partij hier in de afgelopen jaren niets van laten zien. De VVD is verworden tot een conservatieve partij met economisch-liberale trekjes. Een partij die openlijk flirt en gedoogconstructies aangaat met de PVV of de SGP, partijen die vinden dat moslims respectievelijk vrouwen minder rechten moeten hebben dan anderen, kan niet met droge ogen beweren tegelijkertijd de liberale rechtsstaat overeind te willen houden. En dat bleek, want sinds het aantreden van het kabinet-Rutte I heeft de VVD alle kansen gegrepen om de rechtsstaat uit te hollen, van massasurveillance door de Sleepwet tot het doodwensen van jihadgangers.

Vorige week kwam de VVD  weer met een voorstel om de rechtsstaat te beschadigen. Het plan van fractievoorzitter Klaas Dijkhoff om criminelen in probleemwijken  extra zwaar te straffen is het nieuwste lekkermakertje voor de bühne. De VVD toont zich hiermee demagogisch, hypocriet en laf. Op het moment dat je voor politiek gewin Vrouwe Justitia van haar blinddoek ontdoet, ben je liberaal af. Zij draagt die blinddoek, omdat justitie draait om de daad, en niet om de dader. En dit is niet de eerste keer dat de VVD Vrouwe Justitia in haar hemd probeert te zetten.

De VVD is een partij van demagogen, omdat ze aan het fundamentele principe van de rechtsstaat voorbijgaan: gelijke gevallen worden op een gelijke manier bestraft. De VVD pakt de blinddoek af waarmee Vrouwe Justitia wegkijkt van de persoon, en kijkt naar feiten en omstandigheden. In ons land vinden we fietsendiefstallen in de Bijlmer even erg als in Bloemendaal. Hoofdzaak is dat de dader gestraft wordt, ongeacht waar de misdaad is gepleegd.

Bovendien is de VVD hypocriet. De partij heeft zich altijd verzet tegen inkomensafhankelijke verkeersboetes. Rijke mensen voelen verkeersboetes immers minder hard in hun portemonnee. De VVD vindt dat inkomensafhankelijke straffen in strijd zijn met het principe van gelijke straffen voor gelijke gevallen. Wil de VVD consequent zijn, dan moeten zij niet alleen gaan voor hogere straffen in de Schilderswijk, maar ook in Rozendaal, Blaricum en Wassenaar.

Hieruit blijkt ook meteen dat Dijkhoffs voorstel laf is. Inwoners van Rozendaal hoeven niet voor een dergelijk voorstel van de VVD te vrezen, want zij zijn het VVD-electoraat. In plaats daarvan mikt Dijkhoff op hogere straffen voor bewoners van wijken die het vertrouwen in de overheid al lang verloren zijn. Hiermee vergroot hij de kloof tussen burger en politiek. Onderzoek toont ook aan dat strenger straffen geen oplossing biedt voor criminaliteit. Het bieden van scholing doet dat juist wel. In plaats van aan de anti-rechtsstatelijke voorstellen van de VVD moet het kabinet hier aandacht aan besteden.

Aanvallen op de rechtsstaat

De afgelopen weken hebben wij in het kader van de discussie over etnisch registreren genoeg gehoord over hoe er gediscrimineerd wordt in deze wijken. Hoewel de hogere straffen ook gelden voor mensen van buiten de wijk, weten we dat criminelen vaak in hun eigen buurten blijven.  Als zelfs Geenstijl het voorstel van Dijkhoff als ‘goor’ bestempelt, omdat het discriminerend is, moet een slim man als Dijkhoff zich toch achter de oren krabben.

Dit is niet de eerste keer dat de VVD de rechtsstaat aanvalt. In het kabinet-Rutte I werd een voorstel gedaan om minimumstraffen in te voeren. Hiermee probeerde het kabinet het oordelen over de rechtvaardigheid van een straf te verplaatsen van de rechterlijke macht naar de politiek. Na veel kritiek en de val van het kabinet is deze aanval op de rechtsstaat in de prullenbak verdwenen. Door voor te stellen minimumstraffen in te voeren, deed de VVD een poging om zelf met het zwaard van Vrouwe Justitia te zwaaien. Het oordeel hoort bij de rechter te liggen: het beboeten en opsluiten van mensen moet geen onderdeel van politieke spelletjes worden.

Een van de grote verworvenheden van het liberalisme is de invoering van de rechtsstaat. Als de VVD met dit soort aanvallen op de rechtsstaat blijft komen is de VVD net zo verloren voor het liberalisme als Klaas Dijkhoff voor de Katholieke Kerk.

Dennis van Driel, Voorzitter van de Jonge Democraten

Desiree Klomp, portefeuillehouder Justitie van de Jonge Democraten

Afbeelding: Screenshot Youtube