Op 20 maart mogen we weer naar de stembus, voor de Provinciale Statenverkiezingen. Deze verkiezingen zijn niet zo heel populair, omdat provinciale politiek niet erg spannend is en te ver van de burgers afstaat. Sommige politieke analisten vinden de Statenverkiezingen vooral belangrijk vanwege de gevolgen voor de landelijke politiek: de Statenleden kiezen immers de leden van de Eerste Kamer, en als die ingrijpend van samenstelling verandert heeft dat gevolgen voor het kabinetsbeleid. Mark Rutte en de zijnen moeten dan meer rekening houden met die oppositiepartijen die bereid zijn om onder voorwaarden het kabinetsbeleid te steunen. GroenLinks en de PvdA met name kunnen, mits ze het goed doen op 20 maart en de coalitiepartijen slecht, op deze meer meer invloed uitoefenen op de toekomst van Nederland.

Twee nieuwe partijen, die in de media veel aandacht krijgen, maar feitelijk (nog) niet zo sterk zijn, hechten maar weinig waarde aan de Provinciale Statenverkiezingen. Dit zijn BIJ1 en het Forum voor Democratie. Je zou verwachten dat BIJ1 nu hard werkt aan de uitbouw van de partij, net als de Rotterdamse partij NIDA die in Zuid-Holland en Noord-Holland aan de Provinciale Statenverkiezingen meedoet. De partij van Sylvana Simons, die maar een zetel heeft in de Amsterdamse gemeenteraad, laat het echter afweten. Komt dit omdat men verwacht geen zetels te halen? Waren er te weinig kandidaten? Leveren de Provinciale Staten te weinig aandacht van de media op? Of is het buitengewoon slecht gesteld met de organisatie van de partij, dat men tegen het meedoen aan deze verkiezingen opziet?

Het Forum voor Democratie doet wel aan de Statenverkiezingen mee, maar puur om in de Eerste Kamer te komen. Je moet echt moeite doen om op de site van de partij de kandidaten voor de verschillende provinciale lijsten te vinden. En niemand durft met de pers te praten. Journalist Chris Aalberts heeft het geprobeerd, maar kreeg nul op het rekest. Het Forum voor Democratie is alleen geïnteresseerd in Den Haag en in de gemeenteraad van Amsterdam, omdat die politieke podia media-aandacht opleveren.

Het Forum voor Democratie en BIJ1 zijn ideologisch natuurlijk tegenpolen, het FvD verspreidt racistische complottheorieën terwijl BIJ1 juist strijd aanbindt tegen racisme, maar wat betreft hun houding tegenover de politiek lijken ze verrassend erg op elkaar. De politieke arena is niet de plek om beleid (mede) vorm te geven, maar een podium om te getuigen van je eigen waarheid. Het spreekgestoelte als preekstoel. Het FvD en BIJ1 zijn in die zin ook religieuze partijen, dat ze het grote verhaal belangrijker vinden dan de politieke praktijk. Het gaat om de grote ideologische vergezichten (renaissance, wedergeboorte; de inclusieve samenleving, intersectionaliteit) en de dreigingen die samenleving beheersen en waarvan we verlost moeten worden (het partijkartel, de klimaatlobby; institutioneel racisme, wit privilege). Discussiëren over het verlengen van een provinciale weg, meer windmolens of huizenbouw in de duinen is dan misschien wel beneden je waardigheid.