Hij noemt de in de omstreden Nieuwsuuruitzending gepresenteerde claim ‘totale onzin’.

Christoph Reuter, een bekroond journalist van het Duitse tijdschrift Der Spiegel schreef een boek over IS met de titel “Der schwarze Macht, Der Islamische Staat und die Strategen des Terrors.” Hij verzet zich tegen de kwalificatie van het Nederlandse OM om Al-Jabha al-Shamiya een beweging met een’ terroristisch oogmerk’ te noemen, en ‘dat een kalifaat op wil richten’: “Een terreurbeweging? Totale onzin” aldus Reuter. “ Wij trokken in 2014 en 2015 met onder andere al-Jabha al-Shamiya op in Oost-Aleppo. Ze waren alles behalve Jihadistisch. Ze hebben hard tegen IS gevochten, accepteerden de zeggenschap van de lokale bestuursraden en heetten ons welkom, behoorden tot de meest betrouwbare strijdkrachten. Ze bleven ook hopen op de steun van de VS.”

Bij wijze van achtergrond: Al-Jabha al-Shamiya was een van de belangrijkste rebellengroepen in de strijd om Aleppo. De groep vocht vanaf begin 2015 in de stad en op het platteland boven Aleppo tegen IS. De voorlopers waaruit de brigade is samengesteld waren voordat de internationale coalitie tegen IS werd opgericht (medio 2014) al geruime tijd bezig IS te bestrijden.

Hoe ben je in contact gekomen met de groep?

Reuter: “We hadden een Syrische medewerker die we betaalden en gingen naar Mare’ dat ligt tussen de Turkse grens en Aleppo, en we ontmoetten daar Abdel Kader Salil van de Tawheed brigade. Die brigade werd te groot en onoverzichtelijk en viel uit elkaar en daaruit ontstond uiteindelijk al-Jabha al-Shamiya. We volgden de groep nauwgezet, met als doel maar om te zien of het veilig was om met hen naar Oost Aleppo te gaan. Wat we natuurlijk niet wilden is om het risico te lopen gegijzeld te worden. Al-Jabha al-Shamiya stond erom bekend dat ze geen mensen ontvoerden voor losgeld. Zoals andere groepen dat wel deden.“

Je bent het niet eens met de labeling in Nederland dat het Jihadisten zijn, waarom niet?

Reuter: “Naast mijn persoonlijke kennis van hun opvattingen, in de eerste plaats vanwege een veelzeggende anekdote. Wij gingen naar Aleppo want ik wilde het verhaal maken over Afghanen die ze hadden gevangen. Het gaat om Hazara’s, arme sjiietische Afghanen die naar Aleppo werden gebracht om voor Assad te vechten. Ze werkten in Iran in de bouw en werden van de ene op andere dag opgepakt omdat ze illegaal zouden werken. Dat deden ze inderdaad, maar al jaren. Na een dag vastgezeten te hebben in Teheran werd er tegen hen gezegd: ‘Wil je uitgebrande sigaretten op je lichaam of naar Syrie gaan, een checkpoint bemannen?’ Sommigen werd ook nog een verblijfsvergunning in Iran aangeboden.

Eenmaal aangekomen in Aleppo bleken ze te moeten vechten in plaats van een checkpoint bemannen. Ze kregen een week of zes schietles, waarbij hen werd verteld dat degenen die ze tegen kwamen hen het hoofd zouden afhakken. De indoctrinatie was zelfs zo erg dat toen Al-Jabha al-Shamiya hen oppakte een van hen hardop vroeg: ‘Waar is het hakmes nu’? In Aleppo vochten deze Afghanen met zo’n twintig man vanuit een gebouw dat door de oppositie werd bestookt. Twee van hen overleefden het en werden door al-Jabha al-Shamiya als krijgsgevangen gehouden. Ze wilden hen wel terugsturen naar Afghanistan, als ze maar niet in Syrie zouden blijven vechten. Ze hebben allerlei pogingen daartoe ondernomen, maar de Afghaanse regering wilde hen niet helpen, ze gaven niets om hun eigen burgers. Iran wilde niet helpen, de Turken wilden niet helpen, en toen ze een commandant van het Syrische regime vroegen zei die: ‘Vermoord ze maar, we hebben er genoeg’.”

“We hebben zelfs van een de families in Afghanistan weten te traceren, maar hij kreeg de benodigde papieren niet om de grens met Turkije over te komen. En al-Jabha al-Shamiya had niet de mogelijkheid om het internationale papierwerk te regelen. Het was nooit hun intentie om deze sjiieten te doden, ze hadden er meer in gevangenschap.” Reuter benadrukt: “Het is belangrijk om dit te begrijpen: Syrische jihadisten zouden nooit sjiietische Afghanen hebben gered. En zouden ze al hele maal niet vele maanden opgevangen hebben en geprobeerd hebben hen naar Afghanistan terug te sturen.”

Verder benadrukt hij ook zijn ervaring in omgang met de brigade: “Al-Jabha al-Shamiya was een van de twee groepen die we ontmoetten in Aleppo. Zij huurden mannen in om ons te beschermen terwijl we door de stad reden. Nusra was in Oost Aleppo, maar die hielden zich kalm en bleven op zichzelf. Sommige ondergrondse cellen van IS zijn gearresteerd toen we daar waren, de stad werd gerund door hele reguliere rebellen. Vertegenwoordigers van al-Jabha al-Shamiya hebben me altijd welkom geheten en veiligheid geboden. Het moge duidelijk zijn dat het totaal anders zou zijn afgelopen als het een jihadistische groep was geweest. Jihadisten zouden me zonder twijfel hebben gegijzeld.”

Wie meer wil lezen over Reuters ervaringen in Syrie: ‘Afghan mercenaries fighting for Assad