Het is onbegrijpelijk dat de PvdA, D66, GroenLinks, de SP, 50+ en de Partij voor de Dieren vorige week tegen een motie stemden die geldstromen moet verbieden naar organisaties die antisemitisme aanwakkeren. Dit betoogt Esther Voet, sinds vandaag adjunct-hoofdredacteur van Jalta.

Als directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israel stuitte ik keer en keer op geldstromen die van de Nederlandse Staat terechtkomen bij duistere NGO’s die zich schuldig maken aan antisemitisme. Zo krijgt Oxfam Novib jaarlijks miljoenen van de Nederlandse overheid. Datzelfde Oxfam Novib subsidieerde jarenlang Gretta Duisenbergs ‘Stop de Bezetting’, waartegen CIDI aangifte deed. Let wel, niet omdat haar site ageert tegen het nederzettingenbeleid, maar omdat het een stuk van het rabiaat antisemitische Radio Islam plaatste, waarmee Duisenberg weer eens haar true colors toonde.

Hoe ondoorzichtig die geldstromen van overheden naar dubieuze organisaties vaak zijn, bewijst een organisatie als NGO Monitor, die zich in dit onderwerp gespecialiseerd heeft, dagelijks. Het is slechts met heel veel moeite dat de stromen kunnen worden blootgelegd, want transparantie staat bij deze organisaties niet in het woordenboek. De organisaties waarop ik doel hebben vaak de mooiste namen, zoals ‘United Civilians for Peace’, waaruit je zou kunnen concluderen dat ze niets anders dan wereldvrede voorstaan, maar bij nader onderzoek blijkt dat er in werkelijkheid een heel andere, vilein verstopte agenda op wordt nagehouden, namelijk het opdoeken van de Joodse staat Israel.

Organisaties die zich schuldig maken aan moslimhaat wordt direct noch indirect door de overheid gesubsidieerd

Terug naar de motie die, zij het nipt, met 76 voor en 74 stemmen tegen door de Kamer kwam. Die was ingediend door de voormalig PVV’er, nu VNL-voorman Joram van Klaveren. Dit was de tekst:

“De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het kabinet heeft aangegeven dat het bereid is stappen te nemen tegen organisaties die antisemitische propaganda bedrijven en subsidie ontvangen;
verzoekt de regering, subsidies stop te zetten aan organisaties die antisemitische uitingen doen of deze subsidies doorgeven aan organisaties en/of individuen die zich hieraan schuldig maken, en gaat over tot de orde van de dag.”

Een uitstekend voorstel, zou je zeggen. Niets mis mee, hoewel uiteraard menig zich achtergesteld voelende twitteraar zich afvroeg waarom het hier expliciet om antisemitisme ging en bijvoorbeeld moslimhaat niet ook werd genoemd. Het antwoord is simpel: organisaties die zich schuldig maken aan moslimhaat worden direct noch indirect door de overheid gesubsidieerd.

Laat ik me even beperken tot het stemgedrag van PvdA en D66 (van de kleine linkse partijen en Erdogans privévehikel ‘DENK’ verwachten we immers niets anders meer) omdat het verbijsterend is dat de sociaaldemocratische regeringspartij en de sociaalliberalen tegen de motie van Van Klaveren stemden. Zo had PvdA-buitenlandwoordvoerder Michiel Servaes nog geen week eerder in een coverartikel van het Nieuw Israëlietisch Weekblad uitgebreid mogen uitleggen hoe hij van Joodse afkomst was, hoezeer de familie van zijn moeder tijdens de oorlog had geleden, hoe alles gecompliceerd lag en dat onder de kop: ‘Ik ben niet naïef’.

Over het feit dat Israel in de tekst van de motie in het geheel niet wordt genoemd, stapte Servaes voor het gemak maar even heen

Servaes had in de Kamer een (heel) lange stemverklaring nodig om uit te leggen waarom de PvdA tegen de motie stemde; waarmee maar weer eens werd bewezen werd hoe ver VVD en PvdA in sommige kwesties uit elkaar liggen. Waar het op neerkwam, was dat de indiener van de motie, Joram van Klaveren, in zijn motivatie volgens de PvdA geen duidelijk onderscheid maakte tussen kritiek op het Israëlisch beleid en antisemitisme. Over het feit dat Israel in de tekst van de motie in het geheel niet wordt genoemd, stapte Servaes voor het gemak maar even heen. Ik teken daar graag even bij aan dat het niemand minder dan PvdA’er, minister van Sociale Zaken en vice-premier Lodewijk Asscher was die in een interview met Parool’s De Klapstoel in februari van vorig jaar meldde dat hij de opkomst van het antisemitisme én het terugtrekken van bedrijven uit Israël als zeer zorgelijk ervoer.

In ieder geval kwam de stemverklaring Servaes op stevige kritiek te staan, ook vanuit zijn eigen partij. Prominent PvdA-lid Eddo Verdoner liet op Twitter weten: ‘Onbegrijpelijk dat @pvda bij monde van @michielservaes tegen motie Van Klaveren heeft gestemd.’

Het was Alexander Pechtold die vorig jaar zomer als enige partijleider weigerde de advertentie tegen Jodenhaat in De Telegraaf te ondertekenen

Maar D66 maakte het bij monde van Alexander Pechtold wel heel erg bont. Officieel stemde de partij tegen deze motie ‘om politieke redenen’, wat die dan ook mogen zijn. Maar tijdens een uitzending van het radioprogramma Dit is de Dag op Radio 1, waarin ik als commentator zat, hield Pechtold ruwweg de PvdA-lijn aan met dien verstande dat de D66-voorman diverse malen, expliciet de nadruk legde op het feit dat Joram van Klaveren een ex-PVV’er was, waarmee hij aangaf dat je als D66’er toch echt niet voor een motie die ook maar riekt naar de PVV, stemt.

Ik was stupéfait. Was het immers niet diezelfde Alexander Pechtold die vorig jaar zomer als enige partijleider weigerde de advertentie tegen Jodenhaat in De Telegraaf te ondertekenen omdat, en nu komt het, júíst PVV-leider Geert Wilders uit de advertentie was geweerd?

Pechtold zet niet alleen het Joodse deel van zijn achterban schrikbarend in de kou, hij maakt zichzelf er ook volstrekt ongeloofwaardig mee

Maar afgelopen week ge/misbruikte Pechtold het feit dat Joram van Klaveren ex-PVV’er was – en dus besmet – om deze motie tegen Jodenhaat maar niet te hoeven ondertekenen. Linksom of rechtsom, dit is opportunisme in zijn zuiverste vorm. Ook D66’ers Galith Mol en Jelle Zijlstra snapten er niets van, zo bleek uit hun twitterberichten. Zijlstra: ‘Dit is de druppel ik zeg morgen mijn lidmaatschap op’ en Mol: ‘Waar wacht je op wat aan antisemitisme te doen? Geef signaal! Tegen motie stemmen vind ik aanfluiting. Zacht uitgedrukt.’

Ik kan me hun frustratie voorstellen omdat een paar weken geleden nog specifiek aandacht werd besteed aan antisemitisme tijdens het landelijk D66-congres in Rotterdam. Naar nu blijkt was dat slechts voor de bühne, want als puntje bij paaltje komt, trekt D66 alles uit de kast om het antisemitische monster maar niet te hoeven onderkennen. Zeker niet, als het expliciet genoemd wordt, zonder het gelijk te stellen aan moslimhaat (wat beslist twee verschillende grootheden zijn, wat ik binnenkort zal uitleggen). Daarmee zet Pechtold niet alleen het Joodse deel van zijn achterban in de kou, hij maakt zichzelf er volstrekt ongeloofwaardig mee.