Het worden spannende tijden in Gouda Noord. Op 11 maart aanstaande beslist de gemeenteraad over de bestemming van de Prins Willem Alexander-kazerne. Komt er de Megamoskee El-Wahda, het medisch kinderdagverblijf Gemiva samen met de school voor moeilijk lerende kinderen De Ark, of komen alle drie de partijen samen in het complex?

De omwonenden van het PWA-terrein zijn tegen de komst van de megamoskee en hebben zich verenigd in actiegroep Gouda Noord zoals het hoort. Het moskeecomplex, dat naast een gebedshuis ook een zalenverhuur en een uitvaartfaciliteit moet omvatten, vinden zij te grootschalig voor de rustige woonwijk. Een wijk waar bovendien nauwelijks moslims wonen, zodat de bezoekers veelal van ver en dus met de auto komen. Zij vrezen verkeers- en parkeeroverlast.

Een argument dat uit verrassende hoek bijval vindt: Mohamed Massoudi, moskeeganger van de Assalam moskee in Oosterwei, is ook niet blij met de plannen. Hij wil ‘zijn’ kleinschalige buurtmoskee behouden en vertegenwoordigt naar eigen zeggen een paar honderd gelijkgestemden. Hij ziet niks in het verre reizen naar Gouda Noord, maar Assalam heeft inmiddels haar hele vermogen van circa een half miljoen euro aan de Megamoskee overgemaakt. Massoudi is uit de moskee gezet. Gisteren diende een kort geding, door hem aangespannen tegen Assalam, om zijn royement ongedaan te maken. Uitspraak in deze kwestie volgt ook op 11 maart.

De politiek is verdeeld. Het behoeft geen betoog dat de PvdA, GroenLinks en D66 op een islamvriendelijk standpunt staan: zij zijn voor de moskee. Opvallend is de rol van de VVD in deze kwestie: de liberalen lijken de tweepartijen-oplossing te steunen. Zij hebben in het college ingestemd met de moskee. Als de VVD ook tijdens de raadsvergadering instemt met de plannen lijkt de moskee, die de PvdA, D66 en GroenLinks met alle geweld willen doordrukken, een feit. Stemt de VVD-fractie alsnog tegen, dan moeten de linkse partijen steun vinden bij de oppositie en dan ziet de toekomst van het PWA-terrein en Gouda Noord er heel anders uit.

De landelijke politiek bemoeit zich ook met de kwestie, er liggen kamervragen aan minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten van de SP, het CDA, de VVD, de groep Bontes/Van Klaveren en de PVV over radicalisering, de herkomst van het geld, veiligheid en de aanwezigheid van een ondergrondse atoombunker in het complex.

Dan is er nog de financiering van het geheel. De drie moskeeën die samen opgaan in de Megamoskee zeggen de benodigde 2,5 miljoen euro voor de aankoop van het terrein bij elkaar te hebben. Zeker is, dat de salafistische prediker Tarik ibn-Ali heeft opgetreden als fondsenwerver. Onder druk van kamervragen heeft de gemeente Gouda onderzoek verricht naar de herkomst van het geld, en geconcludeerd dat er geen buitenlandse geldstromen (en daarmee mogelijk radicale invloeden) mee gemoeid zijn. Maar als er een half miljoen is geschonken door de Assalam moskee, wie zegt dan dat daar geen dubieuze donaties bij zitten? En de exploitatie van zo’n complex kost klauwen met geld, is er een solide plan voor het uitbaten er van? Zo niet, dan is het niet ondenkbaar dat er wel buitenlandse financiers bereid zullen zijn om bij te springen, in ruil voor de nodige invloed uiteraard. Dit zagen we eerder gebeuren bij de Blauwe Moskee in Amsterdam (Koeweits geld, haatpredikers) en de Rotterdamse Middenweg-moskee. (Dubais geld, moslimbroeders.) Dan is het terrein verkocht, de moskee een feit en vinden onwenselijke invloeden en buitenlandse geldstromen ongehinderd hun weg naar de Megamoskee.

Deze kwestie is exemplarisch voor hoe het steeds weer mis gaat met de islam in Nederland. De linkse partijen verraden de belangen van de autochtone burgers. Rechts heeft er geen goed antwoord op. Radicalen en vage geldstromen infiltreren een megalomaan project, waar een deel van de moslimgemeenschap niet eens behoefte aan zegt te hebben. En het eind van het liedje lijkt te zijn dat alles moet wijken voor de megamoskee, in een stad die toch al geplaagd wordt door veel overlast en radicalisering van islamitische jongeren. Wangedrag wordt beloond, de gewone burger heeft het nakijken.

Op Jalta gaan we in de aanloop naar 11 maart dagelijks berichten over dit dossier. We bekijken de rol van de VVD, we maken een verslag van de geplande extreemrechtse Pro-Patria demonstratie tegen de moskee, we spreken met bewoners, we doen verslag van raadsvergaderingen en we staan achter de bewoners van Gouda Noord die met hard werken en veel publiciteit proberen deze megamoskee uit hun buurt te weren. Misschien kan Gouda het keerpunt worden voor de voortschrijdende islamisering van Nederland, en lukt het de bewoners om de lokale politiek van deze onzalige plannen af te houden.