Auteur: Wouter Roorda

Falende ontwikkeling

Waarom slagen ontwikkelingslanden er niet in hun welvaartsniveau te verbeteren? In mijn vorige bijdrage heb ik op hoofdlijnen deze vraag beantwoord op basis van de theorie van Acemoglu en Robinson in hun boek Why nations fail. Vandaag ga ik specifiek voor deze categorie landen nader in op deze vraag en wat rijke landen kunnen doen om te helpen.   Inclusieve instituties De belangrijkste reden waarom landen als Nederland een hoog welvaartsniveau hebben, is dat zij inclusieve politieke en economische instituties hebben. Kort samengevat komt dit erop neer dat iedereen daadwerkelijk de kans heeft om volwaardig deel te nemen aan het...

Lees meer

Waarom naties falen

Waarom presteert het ene land economisch veel beter dan het andere. Iedereen heeft wel een idee maar een congruent verhaal verscheen in 2012 met het boek Why nations fail van de econoom Daron Acemoglu  en de sociale wetenschapper James Robinson. Het schetst in grote lijnen waar we het antwoord moeten zoeken.   Padafhankelijkheid De benadering van Acemoglu en Robinson focust op instituties. Dit is het geheel van regels, waarden en normen en de handhaving daarvan die bepalen hoe een maatschappij is georganiseerd. Het theoretische kader van Acemoglu en Robinson bevat op hoofdlijnen twee elementen. In de eerste plaats maken...

Lees meer

Gemiste kans re-integratie bijstandstrekkers in de herhaling?

Bij de supermarkt waar ik boodschappen doe, staat al tijden een bord buiten de deur met “personeel gevraagd”. Ernaast staat vaak iemand die om geld bedelt. Het is in Utrecht not done iemand aan te spreken op dergelijk gedrag, ook al lijkt deze op het eerste gezicht gezond van lijf en leden. De meeste mensen vinden dergelijke personen zielig en stoppen hem of haar een munt van 50 cent of meer toe. Daarmee kun je overigens een vrij modaal inkomen bijeensprokkelen. De mensen die buiten staan te bedelen hebben, tenzij ze illegaal zijn, ook een bijstandsuitkering. De verdiensten die...

Lees meer

Zekerheid boven alles

Het leven is niet zonder risico. In de Westerse verzorgingsstaten proberen we deze risico’s zoveel mogelijk te minimaliseren. Daarin zijn deze landen sinds de Tweede Wereldoorlog ongekend succesvol gebleken, dankzij de enorme welvaartsgroei die zich sinds die periode heeft voorgedaan. Omgekeerd heeft ook het verminderen van risico’s op het terrein van b.v. veiligheid en gezondheid door deze collectief te regelen een bijdrage geleverd aan de groei van de welvaart. Op sociaal-economisch terrein heeft de opkomst van de verzorgingsstaat ertoe geleid dat het risico op gebrek aan inkomen fors is gereduceerd. Een dekkend stelsel verzekert en voorziet in inkomen bij...

Lees meer

De Nederlandse heilsstaat

Grosso modo zijn er twee manieren waarop een nieuw kabinet een leidraad kan formuleren voor een regeerprogramma. De ene is die van de vergezichten en het formuleren van een grootse visie, waarvoor grote ‘investeringen’ moeten worden gedaan. Dit blijkt veel kiezers en politici aan te spreken. Achter elke visie gaat de gedachte schuil dat de staat die ook kan waarmaken. De kiezer laat zich daardoor graag in slaap sussen en de politicus speelt met verve de rol van degene die deze visie gaat waarmaken. Dat laatste is gedoemd te mislukken, want de wereld is niet maakbaar en er zijn...

Lees meer

Geef ook aan Jalta!

Steun Jalta! Doneren kan via Paypal:Of iDeal:

ONLINE DONEREN

Of door te storten op IBAN NL39FVLB0226300218 tnv Stichting Jalta, Amsterdam. Stichting Jalta heeft Anbi-status, uw gift is dus aftrekbaar voor belastingdoeleinden!

Facebook