Auteur: Wouter Roorda

Regeerakkoord: Hinken op twee gedachten (I)

Het Regeerakkoord als vierpartijendocument hinkt op twee gedachten. Op het terrein van arbeidsmarkt en sociale zekerheid worden dit duidelijk zichtbaar.   Vaderschapsverlof In deze bijdrage komen de maatregelen op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de orde. In het bijzonder de visie van het nieuwe kabinet op de arbeidsmarkt, het ontslagrecht en het pensioenstelsel. De volgende keer wil ik kijken naar de uitwerking van het Regeerakkoord (RA) op het bredere geheel van de verzorgingsstaat. De belangrijkste tegenstelling die het Regeerakkoord moet overbruggen is die tussen individuele vrijheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid. De voortdurende uitbreiding van...

Lees meer

Rijk en huurtoeslag

Linkse verontwaardiging over huurtoeslagtrucs van rijke ouders is niet terecht. Linkse partijen kunnen beter wat doen tegen de trucs met sociale huurwoningen.   Huurtoeslagtrucjes RTL Nieuws kwam vorige week met het bericht dat rijke ouders honderden euro’s per jaar opstrijken door een ‘truc’ met de huurtoeslag. Prompt buitelden de verzorgingsstaatadepten van links Nederland over elkaar heen van verontwaardiging. Politici van CDA, GroenLinks, PvdA, SP en Partij voor de Dieren lieten zich graag door de media aanhalen om de constructie als asociaal te betitelen. Met argumenten waarmee ze zichzelf in de voet schieten. Wat is er hand? Bemiddelde ouders kopen een...

Lees meer

Naar modernere arbeidsverhoudingen

De arbeidsverhoudingen in Nederland zijn aan modernisering toe. Niet uit modieuze overwegingen, maar omdat een herijking van de verantwoordelijkheden tussen overheid en sociale partners (de organisaties van werkgevers en werknemers) is gewenst.   Bedrijfs- en productschappen afgeschaft De voorgenomen adviesaanvraag van het nieuwe kabinet over het pensioenstelsel is een mooie gelegenheid om die nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling vast te stellen. Ook kan afscheid worden genomen van een aantal instituties die in het verleden mogelijk van nut waren, maar inmiddels overbodig of zelfs ongewenst. Begin 2015 werden in Nederland de bedrijfs- en productschappen eindelijk afgeschaft. Zij vormden een relikwie uit de naoorlogse...

Lees meer

Het einde van de loonmatiging?

  Premier Rutte verklaarde vorige week bij de presentatie van de Prinsjesdagcijfers dat de lonen in Nederland meer omhoog kunnen. Ook minister van Financiën Dijsselbloem vindt dat en De Nederlandsche Bank (DNB) vindt het bij monde van president Knot al langer.   Het bedrijfsleven moet het opknappen Blijkbaar moet het bedrijfsleven opknappen wat het kabinet nalaat. Na tal van jaren waarin de lasten voor werkenden in Nederland flink werden verhoogd om de gaten in de rijksbegroting te dichten, houdt het kabinet de hand op de knip nu het economisch beter gaat. De alom (over)gewaardeerde koopkrachtplaatjes laten zien dat er...

Lees meer

Dwangarbeid door bijstandtrekkers?

Is het leveren van een tegenprestatie door bijstandstrekkers een vorm van dwangarbeid? En helpt een tegenprestatie om weer aan de slag te komen?   Stenen bikken in de Goelag Rotterdam is als een van de weinige grote gemeenten voortvarend aan de slag gegaan met de mogelijkheid om van mensen met een bijstandsuitkering een tegenprestatie te vragen. Zij worden gedurende 20 uur per week geacht vrijwilligerswerk te doen in bijvoorbeeld bejaardenhuizen. Dat komt de gemeente op veel kritiek te staan door linkse partijen. De SP noemt de tegenprestatie een vorm van dwangarbeid. Een partij met maoïstische wortels zou toch beter moeten...

Lees meer

Geef ook aan Jalta!

Steun Jalta! Doneren kan via Paypal:Of iDeal:

ONLINE DONEREN

Of door te storten op IBAN NL39FVLB0226300218 tnv Stichting Jalta, Amsterdam. Stichting Jalta heeft Anbi-status, uw gift is dus aftrekbaar voor belastingdoeleinden!

Facebook